Zaaikalender

ZAAIKALENDER Gesorteerd op tijd volgorde van zaaien.
Wil je iets snel vinden, toets dan Ctrl+F en vul de naam in van het gewas dat je zoekt en toets enter.
gewasnaam zaaimaanden opmerkingen extra toelichting
2 3 4 5 6 7 8 9
spinazie (vroeg) 2 3 4     7 8   Vroeg voorjaar. Dit ras leent zich zeer goed voor de zeer vroege uitzaai. Kan reeds vanaf half januari in de volle grond gezaaid worden. Zaaien op rijtjes met onderlinge afstand van 15-20 cm. Diepte 2 cm. Maar ook geschikt voor uitzaaien in de nazomer.
erwten 2 3             Erwten kunnen vanaf eind februari al gezaaid worden. Hoogte is afhankelijk van het ras. Groeisteun aanbrengen.
kapucijners 2 3             Kapucijners kunnen vanaf eind februari al gezaaid worden. Hoogte is afhankelijk van het ras. Groeisteun aanbrengen
peulen   3 4 5         Van maart tot en met einde mei op rijen met een onderlinge afstand van 50 – 70 cm. In de rij legt men om de 10 cm 2-3 erwten. Langs gaas of rijshout. De soort wordt ongeveer 75 cm hoog. De peulen vooral tijdig plukken voordat ze te dik worden. Oogst van juni tot einde juli.
knolselderij   3 4 5         3-4 weken kiemen. Uitzaaien onder glas in maart/april. Of in mei de in de volle grond zaaien, maar zaaibed goed vochtig houden met zak. Uitplanten in goed vochthoudende grond eind mei. Onderlinge afstand 35 cm. Goed diep. Paar keer aanaarden.
raapstelen   3 4           Vanaf begin maart tot half april buiten in de volle grond. Niet te dicht zaaien om geel worden van het gewas te voorkomen. Verlangt een vruchtbare grond.
snijsla (gemengde sla)   3 4 5 6 7 8   Zaaien vanaf maart tot en met eind augustus. Breedwerpig of op regels van 25 cm zaaien. Zaai wekelijks een beetje om regelmatig te kunnen plukken of snijden. Oogsten bij 6 of 7 cm.
uien (rode)   3 4           Zaaien in maart en april op regels met 20 cm tussenruimte. In de regels zo nodig zeer vroegtijdig uitdunnen op 10 tot 15 cm. Vooral niet te diep zaaien en bij droog weer de grond licht toedrukken.
bosui   3 4           Maart, april zaaien op rijen van 25 cm afstand. In de rij op 2 cm. Nog uitdunnen op afstand. Op 1 cm diepte.  
plantui   3 4           De juiste plantafstand is ongeveer 15 x 15 cm. Plant pootuitjes zo diep dat de hals nog net zichtbaar is. Druk de aarde goed aan. Compost als voeding geven. Géén stalmest. Dat trekt de uienvlieg aan.
broccoli   3 4 5 6       Onder glas vanaf februari, vanaf eind maart in de volle grond. Uitplanten op een afstand van 60 cm als de planten ongeveer 10 cm hoog zijn. Verlangt een goed bemeste en vochthoudende grond. Bij droogte vooral in het begin van de groeiperiode ruim begieten. Regelmatig oogsten.
spitskool   3         Buiten uitzaaien op regels en uitplanten op 40 x 50 cm. Pas verplanten als de plantjes drie bladeren hebben. Op plantenbed
rucola (raketkruid)   3 4 5 6 7 8   Vanaf maart tot eind augustus in de volle grond op regels. Dun zaaien op regelafstand van 10 cm. Zaaien met tussenpozen van twee weken om een regelmatige oogst te krijgen. Flink bemest plantbed. Uitdunnen in de rij. De blaadjes oogsten als ze 10-15 cm lang zijn.
basilicum (fijne) (3 x)
bazielkruid of koningskruid
  3 4 5         Zaaien in maart, april onder glas. Diepte 0,25 cm. Vanaf half mei naar buiten. Uitplanten op 30 cm onderlinge afstand. Niet te veel water geven om schimmelaantasting te voorkomen.
basilicum (grove) (6x)
bazielkruid of koningskruid
  3 4 5     Zaaien in maart, april onder glas. Diepte 0,25 cm. Vanaf half mei naar buiten. Uitplanten op 30 cm onderlinge afstand. Niet te veel water geven om schimmelaantasting te voorkomen.
basilicum (rode) (2 x)
bazielkruid of koningskruid
  3 4 5         Zaaien in maart, april onder glas. Diepte 0,25 cm. Vanaf half mei naar buiten. Uitplanten op 30 cm onderlinge afstand. Niet te veel water geven om schimmelaantasting te voorkomen.
peterselie (gewone snij) (2 x)   3 4 5 6 7     Zaaien in voorjaar en zomer (van maart tot juli) in de volle grond. Op rijtjes met 25 cm tussenruimte. Het zaad ontkiemt langzaam. In vochtig zand elf dagen lang laten voorweken. Bij voorkeur op een koel, half beschaduwd plekje zaaien. Wordt 30 cm hoog. Stelt weinig eisen aan de grond of bemesting.
Op beschutte plaatsen kunnen de planten overwinteren.
Snijselderij (3 x)   3 4 5         Uitzaaien in het voorjaar (kan vanaf begin maart). Het zaad ontkiemt langzaam. In vochtig zand tien dagen lang laten voorweken. Zaai het daarna uit in vochtige grond. Licht inharken en de aarde aandrukken. Wordt 30 cm hoog. De grond vochtig houden tot de plantjes opkomen.
Zomertijm (meerjarig) (2 x)   3 4         Zaaien in maart / april onder glas. Verspenen in potjes. Plantafstand in de volle grond 25 x 25 cm. Vraagt een zonnige standplaats en niet te zware grond. Wordt 30 cm hoog. Tegen strenge vorst beschermen. Goede bijeenplant.
komkommerkruid oftewel bernagie   3 4 5 6 7 8   Zaaien van begin maart opeenvolgend tot in augustus, direct op de plaats van bestemming. Zaaidiepte 1 cm. Uitdunnen op 40 cm onderlinge afstand. Forse, ruwbehaarde plant van 75 cm hoog. Wordt druk bezocht door bijen. Heeft hoog gehalte aan natuurlijk kalium.
dragon (meerjarig)   3 4 5 6 7 8 9 Zaaien in het voorjaar, de zomer of het najaar. Onder glas. Als groot genoeg planten op 50 x 50 cm. Is een overblijvend gewas en wordt hoog (80 cm – 120 cm). De plant in de herfst snoeien en afdekken tegen vorst.
peterselie (gekrulde)   3 4 5 6 7     Zaaien in voorjaar en zomer (van maart tot juli) in de volle grond. Op rijtjes met 25 cm tussenruimte. Het zaad ontkiemt langzaam. In vochtig zand elf dagen lang laten voorweken. Bij voorkeur op een koel, half beschaduwd plekje zaaien. Wordt 30 cm hoog. Stelt weinig eisen aan de grond of bemesting.
Op beschutte plaatsen kunnen de planten overwinteren.
paprika   3 4 5 6       Vanaf begin maart binnen zaaien. Na enige weken in potjes uitplanten. Niet voor juni buiten. Op beschutte plaats, grond warmer dan 20 graden uitplanten! Afstand 75 x 45 cm. In het begin de onderscheutjes in de bladoksels wegnemen. De plant krijgt een mooiere vorm. Ruim water en vooral veel warmte. Oogsten vanaf augustus tot november.
peper (hete spaanse)   3 4       Zaaien in maart onder glas op zaaibed of in potjes. Kiemduur bij 25 graden. Op beschutte plaats, grond warmer dan 20 graden. Planten 40 x 40 cm. Kan ook buiten op warme beschutte plekken geteeld worden.
tuinboon 3 4           Zaaien direct ter plaatse op een rijenafstand van 60 cm. Afstand in de rij 15 cm. Voor het zaaien het zaad 24 uur weken / bevochtigen. Ter voorkoming van luis dient het gewas tijdig te worden getopt. Oogsten juni / begin juli.
rode biet (kroten)     4 5 6       Vanaf april tot eind juni gezaaien (2 cm diep) op rijtjes met een tussenafstand van zo’n 30 cm. Zaai dun want we willen maar één plantje per 10-15 cm overhouden. Bietenzaad kan ook voorgeweekt worden om de kieming te verbeteren.
Het blad is ook eetbaar.
prei     4           In april in de volle grond op een plantenbed Als de kiemplanten potlooddik zijn, uitplanten in ongeveer 15 cm. diepe voor in de rij op een afstand van 15 cm, rijenafstand 25 cm.
schorseneren (2 x)     4 5         Zaaien op rij (regelafstand 25-30 cm) op 8 cm in de regel in april tot begin mei. Zaaien in voren van ongeveer 3 cm diep. Goed bedekken en de aarde aandrukken.
Uitdunnen op 8 cm.
krulsla     4 5 6 7 8   Van eind maart/begin april tot begin augustus in de volle grond op zaaibed en uitplanten op 30 x 30 cm. Kan ook in regels ter plekke gezaaid worden met een tussenruimte van 30 – 40 cm en in de regels op ongeveer 25 cm uitdunnen.
bieslook (2 x)     4 5     Zaaien in april en mei direct op de plaats van bestemming. Zaai dun en goed verspreid op regels met een regelafstand van 20-25 cm. Zaaidiepte 0,5 cm. Zodevormend gewas; wordt 35 cm hoog.
bonenkruid oftewel steentijm (2 x)     4 5 6       Zaaien in het vroege voorjaar (van begin april tot en met juli). Zaaidiepte 0,5 cm. Zaai dun verspreid op regels, dan kan uitdunnen achterwege blijven. Kan een hoogte van 50 cm bereiken. Valt al te gebruiken als de plantjes 10 cm hoog zijn.
De plant zaait zichzelf gemakkelijk uit.
bonenkruid     4 5 6       Van april tot juni Op rijtjes. Afstand 20 – 30 cm
dille 2 x)     4 5 6       Zaaien in het voorjaar (van half april tot begin juni). Op de plaats van bestemming. Zaaidiepte 0,75 cm. Uitdunnen op 20 cm onderlinge afstand. Hoge plant van ongeveer 80 – 100 cm.
kervel (3 x)     4 5 6 7     Zaaien in voorjaar (vanaf begin april), zomer. Kan ook deel in herfst gezaaid worden (overwintert als het goed is). Dun en verspreid op regels zaaien die eventueel 20-25 cm uit elkaar liggen. Zaaidiepte 0,75 cm. Heeft veel vocht nodig, en het liefst een koele, zonbeschutte plaats. Laat de kervel niet in bloei komen. Gebruik het frisse jonge groen.
koriander (2 x)     4 5         Zaaien van half april tot eind mei, buiten, direct op de plaats van bestemming, bij voorkeur op zonnige plaatsen. Zaaidiepte 0,75 cm. Later uitdunnen op 15-20 cm onderlinge afstand. Een fragiel gewas (45 cm hoog). In beginperiode zijn de blaadjes te gebruiken; maar ze worden primair gekweekt voor de zaden, die net nog niet rijp, geoogst worden (voor het afvallen = spillen).
maggikruid of lavas     4 5 6       Zaaien van april tot en met juni. Ter plaatse of op zaaibed. Zaaidiepte 1 cm. Plantafstand 80 cm. Zeer hoog, meer dan 200 cm. Overjarige plant.
Het zaaibed na het verplanten nog even intact laten voor de later ontkiemende zaden.
majoraan     4 5         Zaaien in het voorjaar (in april onder glas) of vanaf mei buiten op zaaibed. Zaaidiepte 0,5 cm. Uitdunnen of uitplanten op 20 cm.  
Wijnruit (meerjarig) (4 x)     4 5         Zaaien in april onder glas en in mei buiten op zaaibed of ter plaatse. Uitplanten of uitdunnen op 40-50 cm . Houdt van een zonnig plekje en niet te veel vocht. Een halfhoog (70 cm) gewas. Schrikt katten af. Midzomer kan de plant bij aanraken een lichte huidirritatie veroorzaken. Gebruik uit voorzorg handschoenen bij het oogsten van de blaadjes.
augurk     4 5         Zaaien onder glas op potten van 8 cm (2-3 zaden per potje). Na kieming 1 plant per pot aanhouden. Plantjes buiten zetten eind mei, juni. Grond minimaal 12 graden. Uitplanten op een zonnige, beschutte plaats als de plant 2 echte bladeren heeft. Eventueel op te kweken aan draad.
courgette     4 5         Binnen voorzaaien vanaf half april in potten van 10 cm. 1 plant per pot. Vanaf half mei buiten. Beschermen tegen nachtvorst. Verlangt een rijke grond (compost)
pompoen     4 5         Binnen voorzaaien vanaf half april in potten van 10 cm. 1 plant per pot. Vanaf half mei buiten. Beschermen tegen nachtvorst. Verlangt een rijke grond (compost)
bloemkool     4 5         Zaaitijd is afhankelijk van de soort. Lees de aanwijzingen op de verpakking. Op tijd water geven. Kunnen slecht tegen droogte.
broccoli     4 5         Zaaitijd is afhankelijk van de soort. Lees de aanwijzingen op de verpakking. Voorzaaien in potjes. Als je na de eerste oogst de plant laat staan krijg je nog veel kleine roosjes broccoli.
boerenkool     4 5 6       Vanaf eind april tot half juni. In regels of op bedden. Men verplant de jonge planten van juni tot augustus op 40 – 50 cm van elkaar. Plaats: al naargelang er laats in de tuin open komt.
okra     4 5 6       Zaaien in april binnen in een potje van 5 cm.
Buiten uitplanten in goed bewerkte en bemeste grond. Wortels niet beschadigen bij het verplanten.
1 meter hoog, fraaie gele bloemen. Regelmatig oogsten, anders vormen zich geen nieuwe vruchten (3-5 cm lang).
spinazie (zomer)     4 5 6 7 8   Zaaien van april tot augustus. Op rijtjes met een onderlinge afstand van 10 -20 cm. Diepte zaad 1,5 – 2,0 cm. Dit soort is laat doorschietend. Oogsten zodra de bladeren groot genoeg zijn om te snijden.
snijbiet (rode)   3 4 5         Vanaf half mei ter plaatse zaaien op regels en later uitdunnen. Zaaidiepte 1 cm. Regelafstand 30 cm; afstand in de regel 30-35 cm. Regelmatig snijden vanaf juni tot laat in de herfst. Plant loopt weer uit.
Snijbiet is erg gevoelig voor schieten.
andijvie       5 6       Vanaf begin mei tot half juni direct ter plaatse zaaien of op zaaibed en dan uitplanten op 30-40 cm afstand. Beslist niet te vroeg zaaien. wel grond warmer dan 20 graden. Uitdunnen wanneer het plantje minimaal drie blaadjes heeft.
paksoi       5 6 7 8   Zaaien buiten op zaaibed van mei tot augustus. Later uitplanten op een afstand van 25 – 25 cm. Vroege zaai kans op doorschieten. Paksoi is zeer aantrekkelijk voor de koolvlieg!! Bescherm de planten met anti-insectengaas.
postelein       5 6 7 8   Half mei tot eind augustus buiten. Het zaad wordt bovenop de grond gezaaid en daarna licht aandrukken. Niet dieper drukken dan 1 cm. Als je groot blad wilt, op rijen (25 cm) en tot een tussenruimte van 15 cm uitdunnen Als de grond droog is, deze een dag tevoren goed bevochtigen.
Bij warm en droog weer het bed beschaduwen (natte zak of pakpapier) tot het zaad ontkiemd is.
stamslaboon       5 6     Zaaidiepte 2 cm. Vanaf half mei tot en met juni bij gunstig weer zaaien. Regelafstand 40 cm. Afstand binnen de regel 12 cm. Vochtige losse grond. Gebruik geen verse mest.In rijen, om de 12 cm, elke keer 2 bonen bij elkaar
stamsnijboon       5     Zaaien vanaf half mei, bij een gunstige temperatuur, in de volle grond. Rijenafstand 40 cm. Niet dieper zaaien dan 2-3 cm. Op iedere 15 cm, in de rij 2 tot 3 bonen.
Losse, humusrijke vochtige grond. Geen verse mest.
stokslaboon       5     Vanaf half mei buiten rechtstreeks op de plaats van bestemming. Rijenafstand bij teelt aan stokken 130 cm; in de rij 50 cm. Bij teelt aan touw 120 cm; in de rij om de 20 cm een touw. Losse, humusrijke vochtige grond. Geen verse mest.
Bij iedere stok 2 – 3 bonen. Na opkomst 2 planten aanhouden.
groenlof       6 7     Vanaf half mei tot einde juni zaaien bij gunstig weer. Regelafstand 25 cm. Uitdunnen in de regel op 35 cm. Uitdunnen vanaf het moment dat de planten twee blaadjes hebben.
roodlof         6 7     Zaaien na 21 juni tot augustus in regeltjes. Na drie tot vier weken uitdunnen op 30×30 cm. Niet verplanten!!
Oogsten vanaf september tot november. Voor de winter oogsten.
venkel (knol)
        6 7     Zaaien na 21 juni Bij zaaien na de langste dag zal zich, mits op een goede zonnige plaats gezaaid, een mooie knol vormen. Niet verplanten. Kan tegen kou.
andijvie           7     Na 21 juni Er is ook vroege andijvie. Risico op doorschieten.
veldsla             8 9 In augustus en september in de volle grond zaaien op regels met een onderlinge afstand van 15 cm. Heel de winter oogsten (als het niet vriest!). In de herfst de mooiste blaadjes oogsten. Niet te diep afbreken of afsnijden.