Leden weetjes

Communicatie

Mededelingen gaan zoveel mogelijk via de mail en het communicatiebord. Degene die geen email adres hebben, zullen het bord extra in de gaten moeten houden.
Ook uitnodigingen voor de Algemene ledenvergadering gaan via de mail. Degene die geen email hebben krijgen een brief thuis.
Om goed op de hoogte te blijven en mee te kunnen praten, is het raadzaam de ledenvergaderingen te bezoeken.

Ledenvergaderingen

Tijdens de voorjaars- vergadering wordt o.a. het algemene jaarverslag besproken, het financiële jaarverslag en de begroting.
Als het weer tijd is voor een bestuurswissel dan word de keus voor een nieuw bestuurslid aan de leden voorgelegd.
Belangrijke beslissingen of wijzigingen (o.a. vanuit de OVAT of de gemeente) die iedereen aan gaan, worden tijdens deze vergaderingen besproken.
Komt dus allen! Zorg dat je er bij bent.

Sleutel en toilet

We vallen maar meteen met de deur in huis over het toilet gebruik. Niemand van ons kan zonder, toch! De sleutel die je hebt gekregen voor de poort is ook de sleutel voor de unit. Je kunt daarmee naar het toilet. Een reserve rol staat in het keukenkastje. Als die ook op is mag je iemand van het bestuur waarschuwen of van eigen meegebracht toiletpapier gebruik maken.
Het is de bedoeling het toilet weer netjes achter te laten voor de volgende. Om remsporen weg te poetsen staat er een borstel in het toilet. Na gebruik de deur weer afsluiten. Dat telt ook voor de poort.

Water

Al onze tuinen zijn voorzien van leidingwater. Dat is een luxe voorziening waar we zuinig mee om moeten springen.
In de wintertijd word het water afgesloten om bevriezing te voorkomen. Dat wordt bekend gemaakt via de mail en het mededelingenbord. Daarna moet iedereen de kranen even open zetten om de leidingen leeg te laten lopen.
Bij aanvang van de zomertijd gaat de druk er weer op. Dan moet iedereen er zorg voor te dragen dat alle kranen goed dicht zijn zodat er geen duurbetaalde waterpoelen ontstaan.
Lekkages moeten meteen gemeld en opgelost worden.
Sproeien mag alleen in de vroege ochtend en ‘s-avonds. Met de gieter water geven mag altijd.

Klusochtend

Elke laatste zaterdag van de maand, behalve in de winter, is er een klusochtend. We werken van 10:00 – 12:00 of 12:30 uur. Verzamelen bij de Unit.
Als iedereen, die dat kan, enkele keren per jaar meedoet dan krijgen we de klussen wel geklaard.
Samen onderhouden we zo de groenstroken, parkeerplaatsen en leegstaande tuinen.

Tuinschouw

Enkele keren per jaar gaan bestuursleden een rondje over de tuinen maken en de staat van onderhoud beoordelen. Er wordt dan ook gelet op de hoogte van de bomen. Die mogen niet boven de 4 meter uit komen.
De rand bij het hek moet onkruidvrij gehouden worden.
De eigen tuin moet goed onderhouden zijn.
Geen composthopen aan het hek etc. etc. Zorg dat het geheel er een beetje aantrekkelijk en verzorgd uit ziet en aan de regels voldoet.
Als dat niet het geval is dan gaan we het betreffende lid daarop aanspreken of aanschrijven.

Imker

We hebben op onze tuin een imker die een aantal bijenvolken verzorgt. Zijn bijenstal staat op tuin 93. Wanneer hij aanwezig is, kun je hem vragen om eens een kijkje te mogen nemen. Hij kan er boeiend over vertellen en er komt veel meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt. Je kunt bij hem ook honing kopen van zijn eigen bijen. 

Jaarlijkse huurnota

De jaarlijkse huurnota ontvang je in november. Hij moet uiterlijk 31 december voldaan zijn voor het komende jaar. Zorg a.u.b. voor tijdige betaling want van aanmaningen en boetes uitdelen, wordt onze penningmeester niet vrolijk.

Meedoen regeling

Mensen die de huur willen betalen via de meedoen regeling van de gemeente moeten hiervoor elk jaar toestemming geven aan de penningmeester. Zonder die toestemming kan de penningmeester niets doen. Soms is het mogelijk achteraf alsnog gebruik te maken van de meedoen regeling. Neem daarvoor contact op met de penningmeester via de vlashof mail of op het spreekuur.

Huren parkeerplaats voor de aanhanger

Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Die liggen op de parkeerplaats achterin. Ze kunnen gehuurd worden voor het stallen van een eigen aanhanger. Het parkeren is op eigen risico.

Compost container

We hebben een klein aantal  gesloten plastic compost containers. Die kunnen geleend worden tegen een borg bedrag. Zie prijslijst.

Tegel en stenen hoekje

Op de parkeerplaats achterin aan de rechterkant is een tegel en stenen hoekje. Wat er niet meer nodig is aan hele bruikbare tegels en stenen mag daar neergelegd worden. Geen puin of afval, alleen goed bruikbaar materiaal. Wie ze nodig heeft mag ze daar halen.
Het is niet de bedoeling dat de tuinen te erg “verstenen”.

Informatie hoekje

In de Unit links naast de deur is een vak met boeken en tijdschriften die door iedereen geleend mogen worden. Ze bevatten vooral informatie over tuinieren.

Fresen en ploegen

Geen zin, tijd of energie om te spitten en je wilt toch je tuin “omdoen”? Dan kun je via het bestuur vragen om tegen vergoeding je tuin om te woelen met de frees of de ploeg. Je tuin moet dan wel vrij zijn van stenen. En de vakken moeten groot genoeg zijn om met de frees of ploeg te kunnen bewerken. Voor de kosten zie prijslijst.

Voedselbanktuin 43

In tuin 43 wordt door vrijwilligers ook groente geteeld die voor de voedselbank bestemd is. De gemeente Tilburg betaalt de huur van de tuin. Wie teveel oogst heeft, kan die op de voedselbank tuin leggen. Elke donderdag wordt de oogst opgehaald.

Honden aan de lijn

Het huishoudelijk reglement is hierover heel duidelijk. Honden horen aan de lijn en mogen alleen op de eigen tuin los. Onlangs is er hondenpoep op het pad gevonden en is er een incident geweest waarbij een loslopende hond een andere hond aanviel die wel netjes aangelijnd was. Dat kunnen we echt niet gebruiken. Zorg dus aub dat uw hond is aangelijnd en dat u hem volledig in beeld en onder controle hebt.

Auto’s van bezoekers

Het wordt steeds drukker met auto’s op de tuin. Daarbij blijken veel auto’s van bezoekers te zijn. Die horen niet op de tuin. Bij de poort staat een bordje die naar het voorterrein vóór de poort verwijst en waarop duidelijk “parkeren bezoekers” staat. Voor het laden en lossen maken we een uitzondering, maar daarna moet de auto weer buiten de poort geparkeerd worden. Dat parkeren op het pad niet mag lijkt me duidelijk.

Géén vuil en puinstorten.

Er mag nergens op de tuin vuil of puin gestort of achtergelaten worden. We hebben géén vuilnismannen in dienst. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het eigen afval.