Archieven

Nieuw Foto-album

Onder het kopje Foto’s, staat een nieuw album, genaamd “Uit de oude doos”, hierin staan foto’s zoals ons complex er vroeger uit heeft gezien. Helaas is er geen jaartal bekend wanneer deze foto’s genomen zijn. 
Weet U vermeldenswaardige anekdotes over een van de tuinen, neem contact op met de webmaster. 

Dit bericht is geplaatst op 13/08/2020, in Nieuwtjes.

ALV 2020

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen mbt het corona virus, hebben wij als bestuur besloten om de ALV die gepland stond op 1 april as, NIET DOOR TE LATEN GAAN.
Zodra we een andere datum hebben, wordt deze zsm met jullie gedeeld.

Dit bericht is geplaatst op 12/03/2020, in Nieuwtjes.

Verandering spreekuur.

Per 1 januari as, gaan er wat dingen veranderen m.b.t. het spreekuur van het bestuur. We gaan spreekuur inhouden op iedere EVEN week. Dus het de eerste datum waarop we weer spreekuur gaan houden is op 11 januari 2020.

Mocht het spreekuur samenvallen met onze klusochtend, dan gaat dit inhouden dat die klusochtend een week opschuift.

 

Dit bericht is geplaatst op 24/12/2019, in Nieuwtjes.

Update hoogspanningsleiding

Afgelopen dagen is er meer bekend geworden over de hoogspanningsmasten. Een deel uit de ontvangen mail:

Interactieve kaart
Op het grootste deel van het tracé is al duidelijk waar de hoogspanningsverbinding waarschijnlijk gaat komen, het voorkeurstracé. Hier zijn al afspraken met grondeigenaren of zijn de minste belemmeringen. Op andere delen vindt nog nader onderzoek en overleg plaats. Op de interactieve kaart (klik hier om de interactieve kaart te bekijken) is aangegeven waar verwacht wordt dat het voorkeurstracé gaat komen. Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt als er aanpassingen op het tracé zijn. Op de plaatsen waar nog geen voorkeurstracé staat is nog geen voorlopige keuze gemaakt en vindt nog overleg plaats. Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan op de kaart op ‘denk mee’. U kunt zelf een reactie plaatsen maar ook de reacties van anderen bekijken.

Aanlegmethode
Op de interactieve kaart kunt u tot in detail inzoomen en kijken welke aanlegmethode nu wordt voorzien. De aanlegmethode wordt niet vastgelegd in het bestemmingsplan en kan dus worden gewijzigd. Het uitgangspunt is open ontgraving. Dit is beter voor de transportcapaciteit van de kabel. Ook zijn de kabels dan beter te bereiken bij calamiteiten. Na de aanleg worden de verschillende grondlagen zorgvuldig teruggebracht, zodat de bovengrond weer in oude staat hersteld wordt. In sommige gevallen is het toepassen van een boring noodzakelijk of verplicht. Met een boring is tijdens de aanleg geen impact op de bovengrond. Denk aan het kruisen van wegen, spoorlijnen, ondergrondse kabel & leidingen, maar ook aan natuurgebieden of boomkwekerijen.

Dit bericht is geplaatst op 01/11/2019, in Nieuwtjes.

Meer nieuws omtrent hoogspanningsmasten

zoals aangegeven in de afgelopen nieuwsbrief, dat we zodra er nieuws was omtrent de hoogspanningsmasten, wij deze met jullie zouden delen.

Vandaag hebben we onderstaande mail ontvangen:

“Er is nog geen definitief tracé, maar de kans is wel reëel dat deze onder uw volkstuinen door gaat lopen. De bovengrondse verbinding wordt daarna verwijderd.

Indien de verbinding onder de volkstuinen aangelegd wordt zal deze middels een boring aangelegd worden. Dat betekent dat de kabels op een diepte van circa 10 meter komen te liggen. Met aanwezige ondergrondse kabels en leidingen wordt uiteraard rekening gehouden. Zowel tijdens de aanleg als in bedrijf zijn van de verbinding zijn er geen belemmeringen op de volkstuinen, hooguit door het bouwverkeer naar de locaties waarvandaan geboord gaat worden en de strook waar wij tijdelijk de mantelbuizen neerleggen die de grond ingetrokken worden. De werkzaamheden zullen ter hoogte van uw volkstuinen tussen de 4 en 8 weken duren.

 

Zodra we meer weten over het tracé zullen wij contact met u opnemen om het tracé en de gevolgen op de volkstuinvereniging te bespreken.”

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op 18/07/2019, in Nieuwtjes.

Spreekuur rooster

Vanaf heden is het spreekuur rooster online zichtbaar. Je kan dus meteen zien wie van het bestuur er op welke datum aanwezig is. Je vindt dit rooster onder “Leden weetjes -> Bestuur vtv de vlashof -> Rooster spreekuur”

Dit bericht is geplaatst op 08/06/2019, in Nieuwtjes.

Colorado kever weer gesignaleerd!

De coloradokever is weer gesignaleerd.

Zodra de aardappelen boven de grond zijn en het een beetje zonnig is komen ze weer tevoorschijn.

Denk niet dat ze jouw aardappelen overslaan. Ze lusten ze allemaal. Alle soorten aardappelplanten, met of zonder certificaat, vroege of late soort, wel of niet biologisch, ze vreten alles op. Als ze de kans krijgen!

Die kans moeten we ze niet geven.

 

Dat betekent nú beginnen met handelen.

1 Controleer je aardappelen elke dag, vooral met zonnig weer en als je kevers vindt dan vaker per dag.

2 Maar de kevers dood en voer ze af.

3 Controleer bladeren aan de onderkant op eitjes. Pluk het blad met eitjes af en doe ze in een plastic zak in je container thuis.

4 De jonge larven zijn oranje/rood en later rood/bruin. Vang ze weg, zorg dat ze niet groot worden.

5 zie je blad met veel gaten, kijk dan extra goed, alle kans dat het ongedierte in de buurt is.

 

Let op:  Aardappelen die spontaan ontkiemen (achterblijvers van vorig jaar) zijn extra verdacht. Die staan immers op dezelfde plek als vorig jaar.

Het advies is weghalen. Wil je dat niet doen, dan héél vaak en héél intensief controleren op de colorado kever.

 

 

Help allemaal mee die boefjes met hun strepen pakje weg te krijgen.

Dit bericht is geplaatst op 16/05/2019, in Nieuwtjes.