Archieven

Diverse medelingen

    Water op de tuin:

De waterdruk staat op het leidingwerk en we hebben dus weer de beschikking over water. Echter dient het volgende opgemerkt te worden:
De staat van ons huidige systeem baart zorgen en vereist wat verbeteringen, ook gezien door de laatste vorstperiode. Deze heeft voor extra lekkages gezorgd. Wij zullen in de komende tijd de problemen verder inventariseren en komen hierop terug met een separate mail naar de leden hoe we deze problemen in de toekomst wat kunnen gaan verminderen

    Klusochtenden:

Vanaf 24 april willen we de klusochtenden weer op gaan pakken. 

    Spreekuur:

Vanaf zaterdag 10 april gaan we ook weer starten met ons spreekuur. De enige verandering met de vorige keer is dat we nu op afspraak gaan werken. Mocht je dus gebruik willen maken van het spreekuur, graag vooraf een mail naar vtvdevlashof@gmail.com sturen.

Dit bericht is geplaatst op 31/03/2021, in Nieuwtjes.

Oproep

Beste leden,
Door het Corona gedoe hebben de leden geen nieuwe kascommissie kunnen kiezen.
Gelukkig is de huidige kascommissie bereid ook over 2020 de controle te doen, echter alleen als zich geen andere liefhebbers aandienen.
Leden die ook plaats willen nemen in de kascommissie van 2020 verzoeken we contact op te nemen met het bestuur, liefst voor 1-1-2021.

Met vriendelijke groeten,
Namens VTV de Vlashof
Het bestuur

Dit bericht is geplaatst op 17/12/2020, in Nieuwtjes.

Garant Zaden

GARANT – VAN DER WAL – ZADENLIJSTEN

BESTE TUINLIEFHEBBERS.

DE ZADENLIJSTEN VAN GARANT EN VAN DER WAL ZIJN
ER WEER VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.
DE BOEKJES LIGGEN IN DE UNIT – VUL DE BESTELLIJSTEN IN EN LEVER ZE MET CONTANT GELD IN BIJ MARTIJN BAART- TUIN NUMMER 20..
INLEVEREN VOOR 22 JANUARI 2021 – DE KORTING WORDT LATER VERREKEND.
VEEL SUCCES

Dit bericht is geplaatst op 17/12/2020, in Nieuwtjes.

Spreekuur Januari 2021

Spreekuur:
In het komend jaar beginnen  we met een 3-tal spreekuren:
9 Januari  Ans/Andre

16 Januari Bart/Ans

6 Februari Andre/Ans

 

UPDATE 15-12-2020:
Door de afgekondigde lockdown, gaan de spreekuren voorlopig ook niet door

Dit bericht is geplaatst op 27/11/2020, in Nieuwtjes.

Spreekuur

Spreekuren  11:00–12:00 uur

 

We gaan ondanks Corona toch weer spreekuren houden. Wel op gepaste afstand en als het weer het toelaat buiten.

 

Voorlopig rooster:

 

zaterdag 17 Oktober Ramon en Hanneke

zaterdag 21 November Hanneke en Ans

zaterdag 19 December Ramon en André

Een andere afspraak maken kan via de mail.vtvdevlashof@gmail.com

Dit bericht is geplaatst op 05/10/2020, in Nieuwtjes.

Nieuw Foto-album

Onder het kopje Foto’s, staat een nieuw album, genaamd “Uit de oude doos”, hierin staan foto’s zoals ons complex er vroeger uit heeft gezien. Helaas is er geen jaartal bekend wanneer deze foto’s genomen zijn. 
Weet U vermeldenswaardige anekdotes over een van de tuinen, neem contact op met de webmaster. 

Dit bericht is geplaatst op 13/08/2020, in Nieuwtjes.

ALV 2020

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen mbt het corona virus, hebben wij als bestuur besloten om de ALV die gepland stond op 1 april as, NIET DOOR TE LATEN GAAN.
Zodra we een andere datum hebben, wordt deze zsm met jullie gedeeld.

Dit bericht is geplaatst op 12/03/2020, in Nieuwtjes.

Verandering spreekuur.

Per 1 januari as, gaan er wat dingen veranderen m.b.t. het spreekuur van het bestuur. We gaan spreekuur inhouden op iedere EVEN week. Dus het de eerste datum waarop we weer spreekuur gaan houden is op 11 januari 2020.

Mocht het spreekuur samenvallen met onze klusochtend, dan gaat dit inhouden dat die klusochtend een week opschuift.

 

Dit bericht is geplaatst op 24/12/2019, in Nieuwtjes.

Update hoogspanningsleiding

Afgelopen dagen is er meer bekend geworden over de hoogspanningsmasten. Een deel uit de ontvangen mail:

Interactieve kaart
Op het grootste deel van het tracé is al duidelijk waar de hoogspanningsverbinding waarschijnlijk gaat komen, het voorkeurstracé. Hier zijn al afspraken met grondeigenaren of zijn de minste belemmeringen. Op andere delen vindt nog nader onderzoek en overleg plaats. Op de interactieve kaart (klik hier om de interactieve kaart te bekijken) is aangegeven waar verwacht wordt dat het voorkeurstracé gaat komen. Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt als er aanpassingen op het tracé zijn. Op de plaatsen waar nog geen voorkeurstracé staat is nog geen voorlopige keuze gemaakt en vindt nog overleg plaats. Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan op de kaart op ‘denk mee’. U kunt zelf een reactie plaatsen maar ook de reacties van anderen bekijken.

Aanlegmethode
Op de interactieve kaart kunt u tot in detail inzoomen en kijken welke aanlegmethode nu wordt voorzien. De aanlegmethode wordt niet vastgelegd in het bestemmingsplan en kan dus worden gewijzigd. Het uitgangspunt is open ontgraving. Dit is beter voor de transportcapaciteit van de kabel. Ook zijn de kabels dan beter te bereiken bij calamiteiten. Na de aanleg worden de verschillende grondlagen zorgvuldig teruggebracht, zodat de bovengrond weer in oude staat hersteld wordt. In sommige gevallen is het toepassen van een boring noodzakelijk of verplicht. Met een boring is tijdens de aanleg geen impact op de bovengrond. Denk aan het kruisen van wegen, spoorlijnen, ondergrondse kabel & leidingen, maar ook aan natuurgebieden of boomkwekerijen.

Dit bericht is geplaatst op 01/11/2019, in Nieuwtjes.