Beknopte huisregels

Helaas ja, zonder regels gaat het niet werken.
Hieronder een kort uittreksel uit het Huishoudelijk Reglement van de belangrijkste regels.

Tuinieren
Er moet getuinierd worden. Klinkt heel logisch, maar soms doen leden dat een heel seizoen niet en dan gaan we toch echt een gesprek aan of we sturen van die irritante brieven.

Niet overnachten
Het is niet toegestaan na zonsondergang en voor zonsopgang op de tuin te zijn. Simpel gezegd, overnachten mag niet.

Poort dicht en op slot

De poort hoort altijd dicht en op slot gedaan te worden. Even open laten staan voor bezoek is niet toegestaan. Bezoek moet door de tuineigenaar bij de poort opgehaald worden en weggebracht.

Geen open vuur
Open vuur is niet toegestaan. Rookoverlast en geluidsoverlast ook al niet.

Heel langzaam rijden
Er mag met de auto alleen stapvoets gereden worden en alleen als het echt nodig is. Er komen ook kinderen op de tuin die elk moment uit een poortje kunnen rennen of de bocht om fietsen. Hou daar rekening mee.

Honden aan de lijn
Het lijkt een open deur, maar op de paden moeten honden aan de lijn, ook al doen ze echt gegarandeerd nooit iets verkeerd. We willen nu eenmaal niet dat er op de tuin voor het eerst iets mis gaat. In de eigen tuin mag de hond wel los als uw poortje dicht is en het geen springkampioen is die over de afrastering gaat. Andere huisdieren zijn niet toegestaan.

Paden vrij houden
Fietsen en andere vervoermiddelen dienen zoveel mogelijk in de eigen tuin gestald te worden of op de parkeerplaats zodat we alle doorgangen echt vrij houden.
Auto’s horen op de parkeerplaats en mogen alleen voor laden en lossen kort bij de tuin stoppen.
Auto’s van bezoekers moeten buiten de poort parkeren.

Groenstrook
Groenstroken mogen niet gebruikt worden als opslag of dumpplek. Elk tuinlid moet de groenstrook achter de eigen tuin onderhouden en netjes houden.

Alleen eigen tuin betreden

Je mag alleen je eigen tuin betreden. Aanwezigheid op andere tuinen mag alleen als de tuineigenaar aanwezig is. Wil de huurder iemand toegang geven tot de eigen tuin zonder zelf aanwezig te zijn dan dient het bestuur daarvan vooraf op de hoogte gesteld te zijn.

Watergebruik

Er dient zuinig met water te worden omgegaan. Gebruiken mag, verspillen mag niet. Sproeien overdag als de zon schijnt mag niet. Tuinslangen altijd ontkoppelen en de druk eraf halen als je de tuin verlaat.

Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen mag alleen na toestemming van het bestuur. Voor elk bouwsel is een vergunning nodig.

Sleutelbeheer

De sleutel van de poort mag nooit aan anderen uitgeleend worden tenzij het bestuur daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Soms kan dat nodig zijn in verband met langere afwezigheid.