003

Nieuwsbrief VTVdeVlashof Juli 2019

Het lukt niet.

Helaas, het lukt niet. Hoe hard we het ook proberen het lukt niet en zal ook nooit gaan lukken. Wat dat?
Het lukt het bestuur niet om het 141 mensen echt helemaal naar de zin te maken. Er blijft altijd het nodige te wensen over. Heel jammer, maar het is niet anders. We zullen het ermee moeten doen. Daarom zou ik iedereen willen vragen:” Probeer vooral te genieten van je tuin.
Kijk naar wat wel goed is en goed gaat daar word je veel vrolijker van.”

Een andere optie is natuurlijk om zelf aan het werk te gaan op een positieve manier. Zoals de werkgroep “unit aankleding” heeft gedaan. Die zijn, na overleg met het bestuur, aan het poetsen gegaan als voorbereiding op het schilderen van de unit en de plannen voor een terras met afdakje liggen klaar.
Daar word je vrolijk van. En veel leden ook. Enkele leden hebben zich al aangesloten en helpen mee.

En dat bestuur van ons, dat zijn gewone mensen. Het probleem met mensen is dat ze wel eens fouten maken. Jammer dan.
Mijn vroegere manager zei altijd:” zolang er maar geen dode vallen en je ervan leert.” Dat gaat helemaal goedkomen. We leren elke dag.


Alles groeit en bloeit dat het een lieve lust is en menigeen gaat met tassen vol oogst huiswaarts.
Heerlijk, verser dan uit de eigen tuin kun je het niet krijgen. We zijn ook al weer aan het opruimen. De peultjes en tuinbonen zijn al weer aan het einde van hun levensduur voor dit seizoen.
Aardbeien zijn uitgebloeid. Aardappelen worden al gerooid, bessen geplukt.
Dat voelt al weer een beetje als afscheid nemen van het seizoen. Dat gaat weer veel te snel. Gelukkig kan er nog van alles gezet worden. De wintergroenten willen nog graag groeien. Met een beetje geluk en goede zorg kun je tot ver in het najaar van de eigen groente genieten.
De bloemen bloeien ook gezellig door. De tuin zit nog vol verrassingen.

Hoogspanningskabels

Van de gemeente hebben we bericht gehad dat er een voorbereidingsbesluit is waar de Vlashof ook onder valt. Dat betekent dat er voor dat gebied geen vergunningen meer worden afgegeven. De reden voor dat besluit is het ondergronds brengen van de hoogspannings kabels. Er is nog niets definitief, maar het ziet er naar uit dat de ondergrondse kabels ook door ons complex zullen gaan.
Via onderstaande link kun je zien wat er al bekend is.
https://tennet.projectatlas.app/tilburg-best/home? map=51.532192,5.124753,10.09,0,0
We hebben aan Tennet een aantal vragen gesteld om erachter te komen wat het voor de Vlashof gaat betekenen als de plannen doorgaan. Zodra we antwoorden hebben delen we die met jullie via de mail en de website.
IMG_2367

Tuinbezetting

gewrichtspijn-bij-tuinieren-300x200
Tuinieren neemt toe in populariteit. Dat merken we op de Vlashof ook. Voor het eerst in lange tijd zijn echt alle tuinen verhuurd, zelfs die met de mast achterin.
Er wordt ook steeds vaker geruild van tuin. Dat is altijd mogelijk als je als goede tuinder bekend staat. Maak het tijdig kenbaar bij het bestuur.

Overlijdens

Dit jaar hebben we al van 2 mensen afscheid moeten nemen.
Maddy,, de vrouw van Lin The tuin 181 is veel te jong overleden.
Rinus Musters tuin 129 heeft de strijd tegen zijn ziekte helaas ook verloren.
We zullen beide missen.

Klusochtend

De afgelopen klusochtend is er veel werk verzet. Snoeisel van het heg knippen is opgeruimd, parkeerplaats van onkruid ontdaan, stenen naar achteren gesjouwd. Buitenkant unit schoon geschrobd. Voorbereidend werk voor het schilderen van de unit. Er is hard gewerkt ondanks het warme weer.
kruiwagen

Terras en afdak bij unit

We zijn voornemens bij de unit een terrasje met afdak te maken als ontmoetingsplek. De plavuizen en het zand liggen al klaar.
Er is een groep enthousiaste leden die zich hiermee bezig houden. Aansluiten kan nog.

Droogte en watergebruik

Sproeien-tuin
Het mooie weer is volop genieten, alleen jammer dat het niet af en toe wat regent.
Van de meeste regentonnen is de bodem allang in zicht gekomen. De natuurlijke aanvulling laat het afweten.
We zien dat steeds meer leden heel gericht water geven. Alleen daar waar het echt nodig is en dan zoveel mogelijk op de aarde en niet “door de lucht”. De avond of vroege ochtend is het meest effectief en heeft en heeft daarom de voorkeur. Op die manier gaat het minste water verloren.
Dit jaar zijn er tot nu toe minder lekkende kranen of gebarsten slangen. Heel mooi, houden zo. Als iedereen de tuinslang steeds loskoppelt is dat risico er niet.

Let op; Fiets parkeer regels aangepast.

Op de fietsen parkeerplek naast de unit staat een fiets met platte banden. Wil de eigenaar die herstellen of weghalen. Anders beschouwen we hem als weesfiets en zorgen we er zelf voor dat hij wordt afgevoerd. Het mag daar géén fietsen dumpplek worden.
Wil iedereen die zijn fiets daar langer parkeert een kaartje met naam en tuinnummer aan de fiets te hangen. Dan weten we wie we kunnen aanspreken.
Dit bericht gaan we ook aan elke fiets hangen, zodat iedereen goed geïnformeerd is.
fiets
uitroepteken

Bijenzwerm

bijen1
Het gaat heel erg goed met de bijen van Jan. Zo goed dat het te vol werd en een deel zich afsplitste en ging zwermen. Een gegons en gezoem van jewelste in de lucht. Echt indrukwekkend. Toch maar even gebeld met Jan. Het kan geen kwaad.
De bijen zullen niet agressief zijn. Ze zijn bezig met een verhuizing en hebben voor 3 dagen voedsel bij zich.
Binnen een uur gaan ze zich verzamelen op een tijdelijke plek. De verkenners gaan dan op zoek naar een nieuwe woonplek. Zodra de zwerm zich verzameld heeft en bij elkaar hangt kan Jan, onze imker, in actie komen

Hij legt een zeiltje in de buurt van de zwerm op de grond. Neemt een korf, trekt beschermende kleding aan en schudt of veegt de zwerm in de korf. Als de koningin er bij zit dan volgen de overgebleven bijen vanzelf. Zodra duidelijk is dat alle overgebleven bijen ook richting korf trekken kan de definitieve huisvesting in orde gemaakt worden.
bijjen2
De inhoud van de korf wordt met een plof in de kast gekiept. Dan gaan voorzichtig de raten erbij. Nu is het even afwachten of de overgebleven bijen ook richting kast gaan. En jawel, het is een drukke file die richting kast kruipt. Dat betekent dat de koningin erin zit en de kast als nieuwe behuizing is geaccepteerd.
bijen3
bijen4

Fietsen/gereedschapshok

fietsenhok
Er is weer een flinke gewerkt aan het gereedschapshok. Na de fundering, de palen en dwarse leggers, waar vooral Jos en Ron een flink aandeel in hadden is nu ook het laatste rooster bevestigd. Chris is stug doorgegaan om die klus te klaren.
Het ziet er goed uit. Even rust is wel op zijn plaats.
Later nog een keer de vloer en het dak. Het kost tijd, maar we komen er wel.

Gemeentecontrole

De controle van de gemeente vindt dit jaar plaats in de 2de helft van augustus.
Wil iedereen ervoor zorgen dat zijn groenstrook en tuinrand onkruidvrij is voor deze controle.
ALVAST BEDANKT!

Voedselbanktuin

“”Beste tuinliefhebbers van de VTV de Vlashof.
Sinds vijf jaar werk ik samen met Jan van Leeuwen en Chris de Beer op de zogenaamde Voedselbanktuin
om groenten te kweken voor armlastige mensen in Tilburg.
Deze tuin is gevestigd op tuinperceel nummer 43.
Daarnaast worden wij bij de inzameling van groenten ondersteund door gulle gevers van onze Vlashoftuin.
Onderstaande liefhebbers hebben reeds dit jaar andijvie, diverse soorten sla en courgettes ter beschikking gesteld.

Tuin 15 – André
Tuin 20 – Martijn
Tuin 39 - Ingeborg
Tuin 117 – Carla
Tuin 132 – Hanneke

Hiervoor onze dank.
Wij hopen in de toekomst nog veel groenten die over zijn van de leden te mogen ontvangen,
De poort van tuin 43 staat altijd open en u kunt de spullen in de mand leggen – Waarvoor dank””

Henk Christ


Vakantie

Voor sommige van ons, is de vakantie al begonnen, andere mogen nog of zijn net terug.
Als bestuur hameren wij er nogmaals op, om ons tijdig te informeren als een "vreemde" de tuin bijhoud tijdens je afwezigheid.

Iedereen een prettige vakantie gewenst namens het bestuur.

vakantie