Nieuwsbrief VTV de Vlashof Mei 2019

lente
Nieuw bestuur
Op maandag 29 april was er weer een algemene ledenvergadering(ALV) van vtv De Vlashof. In deze vergadering namen wij afscheid van Dennis als secretaris en stemden wij in met de aanstelling van Saskia, Hanneke, Bart en Ramón. Hiermee hebben wij een enthousiast team die taken voor onze vereniging wil uitvoeren.
Chris sluit aan bij het bestuur maar vormt officieel geen bestuurslid. Dit neemt niet weg dat Chris ook ondersteuning biedt bij diverse bestuurs- en tuinwerkzaamheden.

Op de eerste bestuursvergadering na de ALV verdeelden wij de uit te voeren taken en bijbehorende verantwoordelijkheden. De positie van voorzitter stond al vast, de komende 2 jaar vult Ans deze positie in. Bart wordt secretaris en webmaster, Ramón wordt penningmeester, Hanneke & Saskia ondersteunen waar nodig.
Aantekening 2019-05-06 192302
Naast de officiële posities kozen wij ook voor een zogenaamd dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur zal bestaan uit Ans & Ramón. Zij zullen zorgdragen voor dagelijks lopende zaken en kunnen dan ook als aanspreekpunt fungeren bij vragen en opmerkingen.
Voor het komend jaar hebben wij weer een kascommissie bereid gevonden om de financiën na te kijken. Dit jaar hebben wij Manu, Ingeborg en Colette bereid gevonden heel fijn!
De avond werd traditioneel afgesloten met een drankje waarbij wij gezellig konden bijpraten.
Oproep!
Willen diegene die nog geen foto hebben aangeleverd voor het smoelenboek, deze alsnog aanleveren.
Alvast Bedankt!
Interesse in het onvangen van updates van de site?
Zoals in de ALV aangegeven, bestaat er de mogelijkheid om updates van onze website te ontvangen op het moment dat daar iets veranderd. Echter doordat dit door andere mensen gezien kan worden als zgn spam, hebben we besloten dat leden die deze updates WEL willen ontvangen, zich moeten melden bij het bestuur. De leden die niet reageren, ontvangen dus GEEN updates.
Waterverbruik
In de ALV werd duidelijk dat het waterverbruik fors was gestegen. Al snel werd duidelijk voor het bestuur dat het thema water meer aandacht verdiend. We willen het verbruik van het water dan ook vlotjes terugdringen, maar hoe doen wij dat nou eigenlijk. Het begint in eerste instantie met zorgen voor betrouwbare leidingen en aansluitingen. Het verspillen van water moet hiermee worden teruggedrongen. Inmiddels is iedereen op de hoogte van het verplicht loskoppelen van de tuinslang met de kraan na gebruik. Naast,de aanvoer van water uit kraan kunnen wij ook iets anders doen. We kunnen het regenwater opvangen in tonnen. Zo kunnen wij eerst die gebruiken voordat we aan het leidingwater beginnen. Het heeft ook zijn voordelen wanneer we gebruik maken van regenwater, allereerst is het gratis, daarnaaast is het op de juiste temperatuur. Koud water wordt vaak niet gewaardeerd door onze tere plantjes.
water
Heilige boontjes
Van Hanneke kreeg ik onlangs heilige boontjes. Ik had er nog nooit van gehoord. Bestaan die dan? Jazeker. Volgens internet worden ze ook wel aangeduid met namen als monstrans boon of adelaarsboon.
Er zit een leuke legende aan gekoppeld..
Een Franse pastoor begraaft in de eerste wereldoorlog de kerkschatten waaronder de monstrans in een akker uit angst voor plunderaars.
Om de plek te markeren en aan het oog te onttrekken plaatst hij er bonen op. Als die bonen geoogst worden staat de afbeelding van een monstrans er op. Een wonder is geschied!
De bonen spelen een speciale rol in de katholieke kerk. Er worden o.a. rozenkransen van gemaakt en het is deze boon die in de Driekoningen koek hoort te zitten.
boontjes
Behalve dat smaken ze gewoon zalig en vallen ze onder de vergeten groente. Ze zijn nu weer aan een opmars bezig.
Op de website https://deboon.blogspot.com/2014/01/de-waarheid-achter-het-heilige-boontje.html staat er veel over te lezen.

Wisselteelt

Waarom moeten we wisselteelt toepassen? Daar zijn 4 belangrijke redenen voor.
 • Ziekten en plagen
  Elk gewas heeft zijn specifieke belagers. Veel larven van schadelijke insecten overleven de winter in de grond. Ook veel schimmelsporen overleven in de grond. Als we elk jaar op hetzelfde stuk land prei telen, krijgen de ziekteverwekkers de kans zich sterk te vermenigvuldigen.
 • Bodemvruchtbaarheid
  Gewassen verschillen in hun behoefte aan voedingsstoffen. Knolgewassen hebben bv relatief veel Kalium nodig. Als we jaar na jaar knolgewassen op hetzelfde stuk land telen, kan dat stuk gebrek krijgen aan Kalium, waardoor de opbrengst aan knollen afneemt. Het lijkt alsof de bodem uitgeput raakt. Als we gewassen met verschillende behoeften afwisselen, blijft de bodemvruchtbaarheid op peil.
 • Onkruiden
  De populatie aan onkruiden past zich aan het verbouwde gewas aan. Sommige onkruiden kunnen beter concurreren met kool, andere met ui. Als we steeds hetzelfde gewas verbouwen, zullen die onkruiden kans zien zich sterk te vermenigvuldigen.
 • Bodemstructuur.
  Gewassen hebben een verschillende invloed op de bodemstructuur. Aardappels zijn gunstig voor de structuur, ze bedekken ook snel het bodemoppervlak zodat dat beschermd wordt tegen harde regen en zon. Daarnaast hoeven we tijdens de teelt niet vaak tussen de rijen te lopen. Uien zijn ongunstig voor de structuur ze bedekken de bodem slecht en wortelen ondiep.
Voorbeeldschema's
Voor de uitvoering van zo'n schema moeten we de moestuin in vakken verdelen, en liefst ook een lichte afscheiding tussen de vakken maken, zodat we ze kunnen blijven onderscheiden. Houd goed bij welk vak waarvoor gebruikt is (zet er een labeltje bij) en schuif ieder jaar een vak op in één richting. Een schema met 6 vakken is eigenlijk een minimum om echt goed te kunnen profiteren van de bescherming tegen ziekten. Een volgende indeling is dan mogelijk:
wisselteelt 1
wisselteelt 2
In dit schema telen we dus in het eerste jaar in vak 1 peulvruchten, in vak 2 aardappel, in vak 3 knolgewassen, enzovoorts. In het jaar daarop schuiven we de peulvruchten naar vak 2, de aardappel naar vak 3, enzovoorts. In vak 1 komt dan de koolgewassen. Zo schuiven we elk jaar door.

Meerdere gewassen na elkaar in hetzelfde jaar
Vooral als we een klein tuintje hebben, zullen we nog al eens een na-teelt van het een of ander willen verbouwen, bv kool na vroege aardappelen, andijvie na veldsla, enzovoorts. We moeten echter rekening blijven houden met de wachttijden: Na kool willen het liefst 5 jaar wachten, in elk geval 3 jaar (korte schema). Dit blijft gelden als we er ergens een teelt tussen persen. Het veiligste in dit geval is de na-teelten te beperken tot bladgewassen, die zijn wat minder gevoelig wat betreft ziekten.

Overblijvende gewassen Een aantal gewassen staat altijd langer dan 1 jaar en maakt daarom geen deel uit van een gewaswisselingsschema: asperge, rabarber, brave hendrik, aardpeer, artisjok. Bij een indeling van een moestuin is het goed om een apart vak voor deze overblijvende gewassen in te ruimen.
Lees voor meer info: http://www.moestuintips.nl/kalenders/gewaswisseling.php

Vakantie
De vakanties gaan weer beginnen. Wil iedereen die de tuin tijdens de vakantie door een ander laat verzorgen, dit ook even laten weten aan het bestuur?
Dit kan op de volgende manieren:
 • via de mail op vtvdevlashof@gmail.com,
 • een briefje onder de deur van het kantoortje
 • op het zaterdagse spreekuur van 11-12 uur
 • persoonlijk aan een van de bestuursleden.
Dan weten we waarom er "vreemden" op je tuin lopen.
Sproeien-tuin
vakantie
Zorg er ook voor dat deze personen de regels weten mbt het water geven

Voor andere is de vakantie juist een tijd om achterstallig onderhoud te kunnen doen en de tuin een grote beurt te geven.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!


Oproep
Wie heeft een interessant of leuk tuinweetje om te delen met de andere leden. Stuur het naar vtvdevlashof@gmail.com
Bijzondere groente, vreemd fruit, aparte bloem, gekke beestjes, allemaal leuk om te delen.

Zelfs giga miskleunen kunnen leuk zijn om te delen. Daar leren we allemaal wat van.
koolrabi
Evenementen komende periode:
 • 20/05/2019 Basiscursus tuinieren
 • 25/05/2019 Klusochtend
 • 17/06/2019 Basiscursus tuinieren
 • 22/06/2019 Klusochtend
MailPoet