kop

Beste [subscriber:firstname | default:reader]

Bij het schrijven van dit voorwoord voor de komende nieuwsbrief, realiseer ik me dat het al weer drie maanden geleden is, dat ik het stokje van Ans overgenomen heb.
Een paar belangrijke zaken, die ik graag, deze maand hier even wil vermelden.


Afscheid Ans

Allereerst natuurlijk de afscheidsreceptie van Ans, weliswaar een maandje te laat maar ook door de corona maatregelen, konden we dit niet, tijdens een algemene ledenvergadering organiseren.
ans1
Gelukkig hielp het weer een beetje mee en konden we een “alternatieve” receptie voor onze unit buiten organiseren. Tijdens deze ongeveer twee uur, min of meer ongedwongen receptie, werd Ans in het bekende zonnetje gezet, met natuurlijk de benodigde speeches, verhaaltjes en toepasselijke kadootjes. Ook Chris van Geel voorzitter van de OVAT (overkoepelende organisatie van de Tilburgse volkstuinen) was tijdens de receptie aanwezig. Heb van Ans begrepen dat er ook, de dagen voor en na de receptie volkstuinders haar, op haar eigen tuin hebben bedankt voor haar inzet voor de Vlashof.
Ans namens alle Vlashof mensen nogmaals bedankt voor jouw inzet en het vele werk dat je voor deze volkstuin, in de afgelopen jaren gedaan hebt.
ans2
ans3
ans4
Voor meer zie: de rest van de foto's

De aankleding van de voorste parkeerplaats

Er is voorzichtig begonnen om op de voorste parkeerplaats een paar bloemperkjes aan te brengen om deze kale vlakte een beetje op te fleuren. Een klein bloemperkje tussen de hoofdpoort en de zijingang is al gerealiseerd.

perkje1
perkje2
Naast de Unit is begonnen met een tweede grotere bloemperkje. Wij hopen dat we in het najaar, als we wat planten kunnen verplanten, deze helemaal beplant krijgen. Hopelijk kunnen deze twee bloemperkjes dan ook het komend seizoen de entree naar de tuinen wat opvrolijken.
Als de “fietsenstalling” klaar is willen we de container naast onze unit afbreken en afvoeren. Deze container is eigenlijk rijp voor de sloop.
Er staan nog twee zaken op de onze verlanglijst:
  • de mededeling kast; Deze moet nodig gerenoveerd worden.
  • het verenigingsbord aan de Vlashoflaan. Deze kan wat verf maar misschien ook een nieuwe lay-out gebruiken.
Mochten er wat ideeën leven, graag een seintje.

De achterste parkeerplaats

We zijn , eigenlijk veel te laat in het seizoen begonnen, om op deze parkeerplaats een plantenbibliotheek op te zetten. We hebben er dus ook niet zo veel ruchtbaarheid aan gegeven.
De bedoeling was om hier overtollige plantjes neer te zetten die mogelijk voor andere mensen interessant zijn om deze plantjes in hun eigen tuin te zetten. Hierdoor voorkom je dat de overtollige plantjes op de composthoop terecht komen. Wij willen het komend seizoen dit “project” voortzetten en bovendien naast deze plantenbibliotheek een bloemen pluktuin realiseren. Het kan ook nog zijn dat we voor de plantenbibliotheek toch nog een andere, meer centrale plaats kiezen.
Door een of twee projecten op de achterste parkeerplaats te realiseren hopen we ook dat de achterste tuinen ook meer belangstelling krijgen doordat er meer mensen langs deze tuinen lopen.

Aanschaf maaimachine

De oude maaimachine had zijn langste tijd gehad en we hebben eind juli een nieuwe maaimachine in gebruik genomen. Hierdoor is het mogelijk om sneller maar ook eerder het gras in de groenstroken te maaien en kort te houden. Doordat we nu meer maaien is het ons opgevallen, dat er mensen zijn die deze groenstrook ook zien als een stortplaats voor hun eigen tuinafval. Sommige mensen proberen hun tuinafval zelfs te camoufleren door wat takken er overheen te gooien. Dit is echt niet de bedoeling. De groenstrook moet helemaal vrij gehouden worden en wij worden hiervoor ook op geregelde tijden gecontroleerd door de gemeente. En het is echt ondoenlijk eerst alle takken te verwijderen, daarna de hopen tuinafval te verwijderen en daarna pas te gaan maaien. Dit kost ons geld en veel energie. Dus tuinafval in je eigen compostbak, thuis of op je eigen tuin.
OVATNieuw

Ovat vergadering

Deze maand is er een Ovat vergadering geweest met alle volkstuin verenigingen in Tilburg. Het hoofddoel was dat de gemeente de beheerskosten met zón 20 duizend euro’s wil verlagen. Dit wil zeggen dat de gezamenlijke volkstuinen dit bedrag zouden moeten “ophoesten”.
Het bestuur van de Ovat vroeg aan de verenigingen om wat standpunten die ze dan aan de gemeente wil aanbieden. De uitkomst is nog niet bekend, maar mogelijk kan dit natuurlijk uitdraaien op een kleine verhoging van de contributie of m2 prijs. Als dit het geval is hoort u dit in een van de volgende nieuwsbrieven.
Wat ook opviel tijdens deze gezamenlijke volkstuin vergadering dat bijna alle tuinen veel last hadden van onkruid, lage opbrengsten en mislukte tomaten oogst. Bovendien hadden vele tuinen hier en daar wat aandacht nodig, net zoals bij die van ons.

Dat brengt ons weer terug op onze eigen tuin.

Vele tuinen zien er slechter uit dan het afgelopen jaar.
Enkele oorzaken;
  • natuurlijk het sterk veranderende weer,
  • het aanbreken van de vakantie, en/of combinatie ervan, etc..
Ook zijn er aanwijsbare oorzaken en deze zijn me dan ook schriftelijk of mondeling meegedeeld. Dit laatste waardeer ik ten zeerste.
Wat ik niet waardeer is dat mensen maar wat ongenuanceerde uitspraken doen zonder dat men soms de achtergronden of de beweegreden kent.
Mijn advies is:

ALS JE ERGENGS AAN ERGERD OF JE GRAAG IETS ANDERS ZOU WILLEN STAP DAN NAAR DIEGEN TOE EN VERTEL DAN WAT JE OP JE HART HEBT.

Ik hoop dat we meer begrip voor de ander kunnen opbrengen en ik weet ook dat het voor sommige mensen moeilijk is om hulp te vragen als het met hun tuin eventjes niet zo gaat als ze het zelf willen. Een mogelijkheid is om een groep vrijwilligers te hebben die eventueel zouden kunnen inspringen, maar helaas die hebben we, niet misschien iets voor de nabije toekomst. Een van de oplossingen kan zijn, het weer in leven roepen van de inloopochtenden. Hopelijk komen dan eerder wat problemen aan de oppervlakte. Maar hou een ding voor ogen ieder mens is uniek en iedereen heeft een eigen mening en gedachten hoe hij zijn tuin wil inrichten. Geniet van je eigen tuin en zorg dat je tuin elke dag beter wordt. Probeer ook met je naaste buren een goed contact te creëren, dit laatste verminderd zeker veel problemen.

Inloopochtenden

Nu de corona maatregelen een beetje versoepeld zijn willen we weer op de even weeknummers, op zaterdag morgen tussen 10:00 en 12: 00 uur weer inloop ochtenden organiseren. Het is dan mogelijk om onder een genot van een kopje koffie en thee wat van gedachten te wisselen met een of meerdere bestuursleden. Naast deze inloopochtenden zoeken we natuurlijk nog steeds vrijwilligers en als je graag iets zou willen veranderen stel je dan beschikbaar voor een bestuursfunctie of andere vrijwilligers functies. Het is natuurlijk altijd gemakkelijk om langs de kant aanwijzingen te geven maar om bepaalde zaken te realiseren vergt soms toch wat tijd en (veel) geduld.
inloopochtend
bestuurgezocht

Vacatures

Wij zoeken zoals bekend nog steeds bestuursleden en of vrijwilligers die ons (soms) willen meehelpen of wat projecten willen ondersteunen.

Mogelijk nieuwe leden

Doordat enkele leden aangegeven hebben om hun tuin op te zeggen is de kans groot dat we voor het nieuwe seizoen nieuwe leden kunnen verwelkomen. We zien ook dat de wachtlijst een beetje terug lopen doordat enkele mensen op die wachtlijst hebben geschrapt omdat deze mensen, niets meer van zich hebben laten horen na herhaalde oproepen van onze kant. Gelukkig hebben we nog wat mensen op de wachtlijst staan. Wij hopen ook dat mensen die willen stoppen dit ons tijdig willen aangeven zodat we een lagere tijd hebben om nieuwe gegadigden te vinden.

Evenementen

Zoals ook eerder vermeld willen we ergens in November/December een leden vergadering plannen. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de dan geldende coronaregels. Ook proberen we om aan het eind van het seizoen iets op de tuin te organiseren om de band tussen alle leden een beetje te versterken. Het komt dikwijls voor dat we vele leden elkaar niet of nauwelijks kennen. Hopelijk kan dit ook bijdrage dat een betere samenhang binnen de organisatie.

De Pollepeltuin

Onder de regie en met de hulp van Henk Christ, zijn een paar vrijwilligers dit jaar begonnen om de Pollepeltuin een ander gezicht te geven.
Martijn Baart heeft gezorgd voor een teeltplan en op de tuin zijn er wat bedden gecreëerd, die telkens van nieuwe plantjes worden voorzien
pollepel
. Naast wat fruitbomen, bessenstruiken is ook een stukje gereserveerd voor wat bloemen. Dit alles heeft geresulteerd dat de tuin nu niet alleen er beter bij ligt maar ook dat de opbrengst voor de Pollepel flink groter is geworden. Er wordt de laatste paar maanden wekelijks z’n twee a drie keer, telkens meerdere kratten met de oogst van de tuin in de Stedekestraat bezorgd. Ook worden er soms oogsten van ander tuinen ons aangeboden. Je ziet dat het mogelijk is om met een aantal vrijwilligers mogelijk is om iets terug te doen voor de maatschappij. Bovendien maken we op deze wijze ook wat reclame voor onze tuin. Verder dient er opgemerkt te worden dat we aan het begin van het seizoen een gezamenlijke vergadering hadden met twee mensen van de Pollepel hier op de tuin.
Mochten er wat ideeën en behoeften zijn binnen de Vlashof laat het ons dan horen, mogelijk kunnen we dit dan realiseren. Ook als je denkt dat dat je iets kan bijdragen laat het ons dan weten.

André

ObsIdentify

Ben jij ook zo nieuwsgierig? Dan is dit een super handige App. Hij is gekoppeld aan waarnemingen.nl

Een site die als missie heeft;
Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting Observation International. Vrijwilligers verrichten wereldwijd een massa aan natuurwaarnemingen.
obsidentify
Wanneer deze informatie verzameld en gedeeld kan worden, vormen deze data een krachtig instrument voor natuurbehoud, onderzoek, beleid, educatie en beleving. Etc etc.

Ik heb veel appjes geprobeerd, maar deze is de blijver. Geschikt voor alles wat onder flora en fauna valt. Daar ben ik te weten gekomen hoe insecten heten, wat ze doen (jou helpen of jouw planten opeten) en hoe ze leven. Planten en bloemen herkennen is super snel gedaan. Ik weet niet veel, maar ben wel handig met opzoeken.
Ans

Afsluiten water

Vanaf zaterdag 30 oktober 2021 (ingaan van de wintertijd), gaan we per week bekijken of de waterkraan gaan dichtdraaien.
Zoals andere jaren is dit afhankelijk van de te verwachten (nacht)vorst
afsluiter

Ledenvergadering

Mits de coronamaatregelen niet veranderen, zijn we van plan om medio November/December een ledenvergadering te gaan houden. Zodra we meer informatie hebben, zullen wij dit met jullie delen.
fil

Documentaire

Enige tijd geleden zijn wij als bestuur benaderd door een filmmaker. Deze wil een film gaan maken over 1 jaar op de vlashoftuin.
Hieronder stelt hij zichzelf voor:

"Een film waarin ik een seizoen lang het leven in de volkstuinen op een positieve manier in beeld breng. Dat is wat ik voor ogen heb. Maar ik val met de deur in huis, laat ik mee eerst even voorstellen. Ik ben Gert-Jan Remmers, 65 jaar en geboren en getogen Tilburger. In het verleden ben ik fotograaf geweest (onder andere voor de gemeente en Stadsnieuws) en heb ik verschillende films gemaakt. Daarna ben ik in het onderwijs terecht gekomen. Nu mijn pensioen dichterbij komt, wil ik het filmen weer oppakken.
Een film over Volkstuin De Vlashof dus. Ik ken verschillende mensen die er een tuin hebben en de verhalen die zij af en toe vertellen, fascineren me. Ik had al langer in mijn hoofd dat daar een prachtige film van te maken valt. Er gebeurt immers iedere dag wel iets en tegelijkertijd staat het leven er een beetje stil. Ik wil dat in beeld gaan brengen door er een seizoen lang regelmatig rond te gaan lopen en te kijken wat ik tegenkom. Daarbij wil ik op een sfeervolle manier een aantal tuinders portretteren. Hoe de film, die ongeveer een uur zal gaan duren, er verder precies uit gaat zien, weet ik nog niet. Ik laat me graag verrassen.
Het spreekt vanzelf dat ik alleen mensen ga filmen die in beeld willen komen. Ik heb alle respect voor mensen die dat niet willen en die laat ik uiteraard uit beeld. Als de film klaar is, laat ik hem eerst zien aan de mensen die er aan hebben meegewerkt. Mochten er onverhoopt beelden in zitten waar mensen achteraf niet zo gelukkig mee zijn, dan haal ik ze er uit. Op die manier wordt het een film waar iedereen blij van wordt en dat is precies mijn bedoeling: een mooi beeld scheppen van een Volkstuin die bijna iedere Tilburger wel kent en die al sinds jaar en dag heel veel mensen plezier geeft.
Wilt u meer informatie? Ik hoop dat er binnenkort een keer een ledenvergadering is, waarin ik nader met u van gedachten kan wisselen. En als u ideeën, anekdotes, verhalen, oude beelden, foto’s etc heeft die volgens u in de film zouden passen, dan houd ik me aanbevolen!"

Mocht U hierover vragen hebben voor Gert-jan, dan heeft het bestuur zijn email adres voor u.

Peerke's Tuin

Eind mei bereikte ons de vraag of we als Vlashof iets konden betekenen voor de moestuin die moest worden aangelegd bij het heiligdom van Peerke Donders achter het geboortehuisje. Het bestuur besloot dit te adopteren, voorlopig voor één jaar.
Aan Martijn werd gevraagd om een plannetje te maken. Het was al best laat in het seizoen. De tuin ligt het grootste deel van de dag in de schaduw van bomen en het moest een strakke moestuin worden met vooral groente. Géén bloemen. Water uit een handpomp.
Colette en ik (Ans) zijn meteen aan de slag gegaan. We zijn inmiddels aardig gewend aan het fietsen met gereedschap. Er zijn veel stenen uitgezeefd, wortels, stronkjes en onkruid (veel zevenblad) verwijderd en de bodem losgemaakt. Bedden uitgemeten en afgebakend en de eerste planten (deels gedoneerd door Vlashof tuinders) staan er in. Dat hadden de duiven ook al snel in de gaten. Weg sla, prei en kolen. Dan toch maar boogjes en netten gebruiken, dan krijgt het spul ook de kans om te groeien. Het kruidenperkje moet nog vorm krijgen.
Het is een fijne rustige plek om te zijn. Geen verkeersgeluiden, wel vogelgezang en geurende lindebloesem. Bezoekers van het Peerke park komen vaak een praatje maken en Esther, de coördinator biedt koffie aan als ze er is en een rustig momentje heeft. Meestal nemen we ons eigen “natje en droogje” mee.
We kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Voorlopige is het vooral schoffelen en water geven. Het park is dagelijks geopend van 10:00 - 18:00 uur en is vrij toegankelijk.
Het ligt aan de Pater Dondersstraat.
Wil je meedoen? Meld je dan bij Ans of Colette, tuin 139 en 137.
peerke1
peerke2
MailPoet