druifjes

Nieuwsbrief VTVdeVlashof
Februari 2020

Het nieuwe (tuin)jaar is alweer een tijdje bezig. De natuur loopt harder dan de kalender. Alleen het licht houd zich aan de oude regels en veel planten hebben ook licht nodig.
Er wordt al volop geplant en gezaaid. De eerst tuinbonen staan boven de grond. Verder zien we knoflook en de eerst narcissen bloeien al net als de sneeuwklokjes en winterkoninkjes.
De winterpostelein tiert welig op veel tuinen. Niet iedereen weet dat die eetbaar is. Het is een echt lekker plantje waar je een heerlijke salade van kunt maken.
postelein
Er is een record hoeveelheid compost besteld. We hebben er dus zin in met z’n allen. Hierover later meer.
vloer

Verzakte vloer Unit

De verzakte vloer bij de ingang van de unit is vervangen door een stevige nieuwe vloer plaat. Ron kon het niet langer aanzien. Chris sloot zich daarbij aan en de heren gingen aan het werk.
Ze zijn er enkele dagen mee bezig geweest. Er is nauwelijks overlast geweest. Zodra het
nieuwe stukje vloerbedekking erop ligt en het stof is weggepoetst is het helemaal klaar. Die “krak” die komt niet meer. We kunnen er weer even tegen.
Hartstikke bedankt Ron en Chris.
poortbord

Nieuw Poortbord

Zoals jullie misschien al gezien hebben, hangt er een nieuw bord aan onze poort.
Dit bord is ontworpen door Frank Geers.

Wij bedanken dan ook Frank voor dit bord.
alv

ALV

De ALV wordt gehouden op woensdag 1 April 2020. Aanvang 19.30 uur.
Nadere informatie volgt nog

Lente FG
Je hebt weer lang genoeg binnen gezeten. Het teeltplan voor het komend seizoen ligt al een tijdje klaar. Het zaad en de pootaardappelen zijn besteld.
Het begint al aardig te kriebelen om je tuin weer aan te planten. Om een zo goed mogelijke start te maken moet je met een aantal zaken rekening houden. Niet alleen is teeltwisseling belangrijk voor succes. Ook moet er rekening gehouden worden met de behoeften van de diverse planten soorten. De boontjes en de erwten hebben niet veel bemesting nodig. Hiertegen over staan de kolen die juist een rijke bemesting nodig hebben. Nu het nog vroeg in het seizoen is kun je de bedden conform de benodigde bemesting klaar maken. Soms is kalk strooien noodzakelijk bij een andere familie is compost de oplossing. Zo heeft elke groente zijn behoeftes Hieronder een lijstje met adviezen die je misschien kunt gebruiken.
Bladgroenten:
 • Slasoorten hebben humusrijke grond nodig.
  Een middelmatige bemesting. Stikstof is voor de ontwikkeling belangrijk, maar niet te veel omdat dan de sla te snel groeit met zwakke planten als resultaat.
 • Andijvie heeft lang van te voren ingewerkte organische mest nodig
 • Selderie heeft voldoende mest nodig.
  Zeker niet teveel. bleek- en knolselderie kunnen weer wat meer mest gebruiken.
 • Spinazie verlangt een voedzame niet al te vochtige of vochtvasthoudende grond. Spinazie doet het goed wanneer het bed een grote hoeveelheid verteerde compost bevat.
 • Prei een groente die nogal wat vraagt.
  De grond moet korrelig en los zijn. Het humusgehalte moet hoog zijn, De grond moet ruim bemest zijn en eventuele groen bemesters moeten liefst voor de winter ondergewerkt zijn.
Vruchtgroenten:
 • Courgette is een makkelijke groeier
  Als de waterhuishouding in orde is, is het telen meestal geen probleem.
 • Komkommer verlangt een luchtige humusrijke grond met een goede waterhuishouding. Ook een goede rijke organische bemesting zorgt voor mooie grote komkommers. Gedurende het seizoen af en toe bijmesten met goed verteerde organische mest.
 • Tomaat heeft net als de komkommer een rijke bodem nodig.
  Ook de waterhuishouding is hier weer van belang. Er moet goed gelet worden op de kalium stikstof verhouding. Te veel stikstof betekent veel blad en slechte vruchtzetting. Kalium is belangrijk voor een smakelijke mooie tomaat. Gedurende de groei kan af en toe wat vloeibare meststof worden gegeven.
 • Paprika's, pepers en aubergines
  Bij deze groenten speelt warmte een belangrijke rol. De grond en bemesting behoeften zijn nagenoeg het zelfde als bij de tomaat.
 • Suikermais de grond goed losmaken.
  De grond moet humusrijk zijn. Maïs houdt van een warm plekje, dus beschutten helpt mee aan mooie kolven. Geef na een paar weken nog wat extra vloeibare mest. Kalken is voor het zaaien ook aan te beven.
Wortelgroenten:
 • Wortelen de grond moet goed los zijn, anders splijten de wortels.
  Weinig bemesting, dus geen compost of stalmest.
 • Rode bieten deze vraagt iets meer mest dan de wortelsoorten.
  Geef wat organische meststof echter geen verse stalmest.
 • Schorseneer deze heeft goed losgewerkte humusrijke grond nodig.
  Geen specifieke bemesting alleen wat patentkali, want de Ph waarde van de groen moet best hoog zijn.
 • Uien op onze zand grond is het beter om uien te planten dan zaaien.
  De grond mag niet gesloten zijn omdat dan hemelwater in plasjes blijft staan. Dit is slecht voor uien, maar droogstaan, kan ook niet vanwege de oppervlakkige worteling. Geen stalmest, compost of organische meststoffen gebruiken. Dit trekt de uienvlieg aan. Als je de tuin altijd al heb voorzien van de juiste bemesting is dit voor de teelt van de ui al voldoende. Eventueel wat kalium geven voor grotere uien. Bovenstaand geld ook voor knoflook etc.
Koolgewassen:
 • Sluitkolen zoals groene, savooien etc.
  De grond moet rijk zijn aan organisch materiaal. Als je lichte grond hebt kun je deze verbeteren met betoniet. Voor het zetten van de plantjes eerst kalken en oude stalmest inwerken of compost.
 • Spruiten ook de spruit vraagt een hoog gehalte aan organische bemesting.
  Als je beschikt over humusrijke grond hoe je waarschijnlijk niet meer bij te mesten. Blijven je plantjes laag of kleuren paars en hebben een klein blad moet je organische mest toedienen.
 • Boerenkool is minder eisend dan de andere koolsoorten.
  Een te natte grond kan de groei belemmeren. Niet te veel bemesten.
 • Bloemkool dit is een wat moeilijkere plant.
  De grond moet humusrijk zijn zodat vocht goed vastgehouden kan worden voor een optimale groei. De grond moet vooraf goed bemest worden met organische mest. Stikstof is nodig voor goede bladvorming waarin de kool kan groeien
 • .Broccoli is minder eisend als bloemkool.
  Toch is het van belang dat de grond goed vocht kan vasthouden voor een optimale groei. Een humusrijke bodem is hier dus ook noodzakelijk. Voor het planten de grond verrijken met organische meststof en als de hoofdknop is geoogst kun je door het geven van wat mest de zijscheuten aanzetten tot het vormen van meerdere knoppen.
 • Radijs Rettich en Rammenas zij verwachten ook een humusrijke grond.
  Deze moet voor de rammenas goed los zijn i.v.m. de pen vorming. Achter gebleven meststoffen zijn meestal voldoende.
 • Raapstelen
  In tegenstelling met de rest van zijn familie houdt de raapsteel wil van vocht. Ze groeien het best op humusrijke grond. Als je grond in orde is hoef je niet bij te mesten.
Peulgewassen:
 • Bonen houden niet van natte koude grond.
  Voor goede condities heb je dus een lichte humusrijke grond nodig. Door de eigen symbiose met stikstof bacteriën wordt eigen bemesting gemaakt. Stikstof geven is dus niet nodig. Als je organische mest geeft kan dit de bonenvlieg aantrekken.
 • Tuinbonen hebben weer meer bemesting nodig.
  Matig van compost voorzien. De grond moet voor de winter bekalkt worden. Dit omdat de ideale pH waarde vrij hoog moet zijn. Ideaal is rond 7 -7,5.
 • Erwten
  De grond moet vrij diep bewerkt zijn. Op onze zandgrond is een matige gift van compost wenselijk. Deze moet bij voorkeur al in de winter ingewerkt zijn. Ter aanvulling kan nog wat patent kali worden gegeven.
Aardappelen:
Kies liefst een ras dat op zandgrond goed presteert. Als je grond in je tuin goed is kun je ook voor een andere soort kiezen. De grond van de aardappel heeft een lage pH waarde nodig Waarde 6 is al voldoende. Goed verteerde stalmest of compost geven. Bij het poten kun je nog wat patentkali geven en na het aanaarden ook.

Aardbeien:
Hebben liefst een wat licht zurige grond. De wortels kunnen geen grote hoeveelheid water aan. Daarom is het raadzaam het plantbed zo'n 20 cm te verhogen. In het voorjaar wat organische mest geven. Liefst zo vroeg mogelijk in het seizoen. Aardbeien houden niet van zout.Dus kan mesten schade aan de wortels veroorzaken. Om dit te voorkomen kun je beter gedroogde meststoffen gebruiken. Een kalium gift zal een positieve invloed hebben op plant en vrucht.

Meerjarige groenten
wil ik graag een andere keer behandelen. Ik denk dat we op dit moment de handen vol hebben aan het zaaien en planten.

Tot de volgende keer!
tabel fg

POLLEPEL ARMOEDEBESTRIJDING.

Met het onderstaande willen wij graag het een en ander onder uw aandacht brengen.
Sinds zes jaar proberen wij zoveel mogelijk steun te verlenen aan de armoedebestrijding van de Stichting Pater Poels.
Wij zijn ervan overtuigd dat er velen bereid zijn hieraan mee te werken op ons tuinpark.
Hoe kunt u dat doen?
U kunt direct en indirect uw steun verlenen aan ons om Pater Poels blij te maken.

Indirect:
Pak een schoffel of hark op de Pollepeltuin (tuin 43) en bewerk de tuin volgens de aangegeven lijst welke in het huisje hangt. Met een uurtje arbeid zijn wij al blij.

Direct:
Als u zaait of poot op uw tuin plant er enkele plantjes extra bij en als ze groot genoeg zijn en rijp voor consumptie zet ze achter het hek van tuin 43.
Wij zorgen voor transport.

Chris de Beer, Jan van Leeuwen en Henk Christ.

Levering Compost.

We hebben met z'n allen voor ruim 48 kuub compost besteld!
Deze compost wordt op zaterdag 29 Februari 2020 geleverd. De eerste vracht komt rond 8.30 uur aan. De 2de vracht zal in de loop van de ochtend arriveren.

De hoofdpad zal op deze dag dus NIET gebruikt kunnen worden voor auto's!

Voor die leden die compost besteld hebben, houdt aub rekening met het volgende:
- 1 kuub is 13 kruiwagens
- zorg voor een goede kruiwagen.
- zorg voor een goede schep.

Daar de maandelijkse klusochtend samenvalt met de compostlevering, zal de klusochtend van februari NIET doorgaan. (Wie tijd heeft, is welkom om de compost mee te verdelen op de diverse tuinen.......)

Penningmeester

Afgelopen jaar heet Ramon de functie van penningmeester ingevuld voor onze vereniging. Hij zou echter liever een andere rol invullen in het bestuur.
Dit betekende voor de vereniging dat we op zoek konden gaan naar een nieuwe vrijwilliger voor deze positie.
Het bestuur hoorde van de interesse van Janneke om deze taak uit te willen voeren voor de vereniging. Wij hebben met elkaar gesproken en kwamen hierin tot de conclusie dat het bestuur Janneke wil voordragen als bestuurslid zodat zij de rol van penningmeester op zich kan nemen.
Het woord is zoals altijd aan de leden, dus kom op de ALV stemmen.

Ik heb Janneke gevraagd om iets over haarzelf te vertellen ter introductie, mocht je haar tot op heden nog niet gesproken hebben.
Hallo Moestuin Liefhebbers,

Mijn naam is Janneke de Jong, 37 jaar en woon in Oud Centrum Noord met manlief Jeroen en onze drie tieners. Sinds een jaar hebben we met plezier ook een moestuin op de Vlashof. Graag wil ik iets meer bijdragen aan de vereniging. Penningmeester leek mij een goede keuze gezien mijn werkachtergrond als financieel medewerkster.
De laatste vier jaar heb ik het bedrijf van moeders overgenomen waarbij ik als keramistevorstbestendige,
brons-uitziende (tuin)sculpturen maak.
Groet,
Janneke de Jong
357

Cursusaanbod OVAT

OVATNieuw

Ook dit jaar organiseert de Ovat weer een aantal basiscursussen en cursussen gewijd aan een specifiek onderwerp. Hierbij de cursusdata voor het voorjaar van 2020. Alle avonden vinden plaats in het verenigingsgebouw van volkstuin de Hoflaan en beginnen om 19:30 uur.

SUCCESVOL ZAAIEN
10 maart 2020
De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. Duur: 2,5 uur.
BASISCURSUS ECOLOGISCH MOESTUINIEREN
• 24 maart Les 1: Inleiding ecologisch tuinieren, tuininrichting, bodem en bemesting.
• 7 april Les 2: Gewasgroepen, vruchtwisseling en teeltplan.
• 21 april Les 3: Kasteelt, bijzondere gewassen en ziektes.
De cursus is geschikt voor beginners. Duur: 2,5 uur.
WORKSHOP PLAAGDIEREN IN DE MOESTUIN
12 mei 2020
Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld, voor het gebruik van microscopen en ondersteunend materiaal.

chrysanten
Het is nu mogelijk chrysant plantjes te bestellen via Jan van Leeuwen, tuin 13
Hij is er bijna elke middag
De prijzen staan op de lijst van Garant.
Voor meer info kun je Jan benaderen. (of je mailt naar het bestuur en wij zorgen ervoor dat je mail bij Jan terechtkomt

Werkochtend,

Op zaterdag 1 februari hebben wij met een kleine groep tuinleden weer gezamenlijk gewerkt aan het onderhoud van onze tuincomplex. We hebben de haag gesnoeid achter de bestuur unit en de entree is weer
aangepakt.
Tussendoor stond er een kop koffie met broodjes voor ons klaar. De werkochtend bleek maar weer eens een goede manier te zijn om elkaar beter te leren kennen.
De vrijwilligers worden bedankt voor hun bijdrage!
kruiwagen