kop

Beste [subscriber:firstname | default:reader]

Het gaat goed met de Vlashof. Er is veel belangstelling van mensen die ook lid willen worden en de leden die we hebben tuinieren steeds beter. Het valt me op dat er ook in de winter geregeld leden op de tuinen zijn. Er wordt dus goed gebruik van gemaakt.
Alle tuinen waren in januari al bezet. De eerste tuinwissel van 2021 heeft ook al plaatsgevonden.
Van enkele leden weten we dat ze Corona hebben gehad. Ze zijn er gelukkig goed doorheen gerold. Het blijft echter zaak om alert te zijn en afstand te houden, ook op de tuin.

Ingeborg was de eerste met een bloeiende narcis.

Al meerdere jaren is die eerste bloeiende narcis te vinden in haar tuin. Die heeft blijkbaar een ideaal plekje gevonden. Hij bloeide al vóór de sneeuw viel en de krokusjes ook.
Aan de foto’s kun je zien dat de natuur de volgorde kwijt is.
narcis1
narcis2
sneeuwkas

Klachten

We hebben een mail gekregen van de gemeente, afdeling handhaving. Omwonende van de Vlashof hebben geklaagd over stookoverlast. Een van de overlast gevers is dezelfde dag aangesproken door het bestuur en gesommeerd te stoppen. Het betrof open vuur met bewerkt hout en dat is streng verboden. Bij verbranding van bewerkt hout komt er giftige rook vrij. Dat is slecht voor de stoker zelf maar ook voor de omgeving. Bepaald niet milieu vriendelijk. We zijn verplicht milieu vriendelijk te werk gaan op de tuin, dat staat in ons huurcontract.

Stoken mag alleen onder de volgende voorwaarden.
 • In een afgesloten korf of kachel.
 • Alleen schoon droog hout. Dat betekent hout van bomen of onbewerkt hout zonder impregnatie, lijm of verf.
Als er teveel rook ontstaat moet je stoppen. Dan is het hout niet droog genoeg
vuur

Compost levering


Zaterdag 6 maart is het weer zover, dat de jaarlijkse compost happening op onze tuin plaats vindt. Ten minste voor diegene die compost besteld en betaald hebben. Er is voor ca. 30 tuinen compost besteld, dus hou rekening met drukte rond de stortplaatsen.
Er is dit jaar weer meer besteld dan het vorig jaar en aangezien deze hoeveelheden niet in een keer door een vrachtwagen aangevoerd kan worden, wordt er twee keer gereden worden, door de compost leverancier. Dit zal rond 9 uur en rond 11 uur gebeuren.
Gestort wordt er op de twee bekende plaatsen ongeveer ter hoogte van tuin 25 en tuin 70 op het hoofdpad, dit voor diegene die dit voor de eerste keer meemaken. Zoals bekend is, zorgt iedereen weer zelf voor transport van de compost vanaf de stortplaats naar de eigen tuin met behulp van kruiwagens. Elke m³ compost past in ongeveer 13 kruiwagens.
Hopelijk werkt het weer een beetje mee en kunnen we ook dit jaar, ondanks de corona, terug kijken op een geslaagde compost uitgifte op onze volkstuin. Iedereen alvast bedankt voor hun medewerking.

Door de Corona perikelen verzoeken wij, U tevens met de volgende maatregelen rekening te houden:
 • De hoofdpad is op deze dag voor enkele uren afgesloten (vanaf ca 08:30 tot ca. 13:00). Wij vragen aan die leden die niets besteld hebben hun tuin tussen die uren niet te bezoeken. Dit om het transport van de compost, naar en van de diverse tuinen en de stortplaats zo min mogelijk te verstoren.
 • Geadviseerd wordt om de afstand, tijdens het scheppen en het wegkruien van de compost op minimaal 1.5 meter ruimte tussen elkaar te houden.
IMG_0400
 • Het is verstandig om tijdens deze werkzaamheden een mondkapje te gebruiken.
 • Geef elkaar de ruimte om veilig te kunnen werken. Hou rekening met elkaar, maar let ook een beetje op elkaar.
 • Geef bovenstaande ook door, aan diegene die U eventueel meehelpt om de compost naar uw tuin te kruien.

Tip van Ingeborg.

Eten uit de eigen tuin, of is het snoepen uit de eigen tuin?
Van boerenkool kun je een lekkere snack maken. Groentechips uit je eigen oven. Het recept kun je vinden via onderstaande link.
Hip, lekker & gezond: boerenkool chips – Culy.nl
inbraak

Inbraken

De afgelopen periode zijn er weer diverse inbraken geweest.
Wij als bestuur adviseren dan ook om GEEN waardevolle spullen op de tuin te laten liggen. Vooral niet tijdens de winterperiode !
Mocht er bij je zijn ingebroken, dan dien je zelf aangifte te gaan doen bij de politie

Evenementen 2021

In de wandelgangen wordt er dikwijls gesproken, dat het tijd wordt om dit jaar, weer eens wat evenementen te organiseren. Op dit ogenblik met de corona crisis en de daaruit vloeiende beperking is dat helaas, ook voor de komende maanden nog niet mogelijk. Misschien bestaat er een mogelijkheid na de grote vakantie, we kunnen altijd wel iets ingang zetten.
Alvast een voorzetje, en ik hoop daarmee ook wat reacties, opmerkingen en ideeën van zoveel mogelijk tuinliefhebbers te ontvangen. Hopelijk ook wat namen van mensen die het een en ander willen (mee) organiseren. Natuurlijk zijn suggesties, aan- en opmerking, ten alle tijden welkom.
Een paar voorbeelden:
 • Een open dag, voor eigen leden en eigen familieleden of misschien ook een, voor mensen die niet direct op onze tuin
 • Door het jaar beginnen er nieuwe leden en aspirant leden op de tuin. Misschien is het mogelijk om een zaterdag morgen of middag iets te organiseren. Dit om de nieuwe leden en een paar van onze leden samen te brengen om een beetje wegwijs te maken met de tuin en om wat ideeën, regelementen etc. door te spreken.
 • Een paar avonden wat lezingen te organiseren o.a. over wisselteelt, compost hopen etc.
 • Een gezamenlijke jaar/seizoen afsluiting ergens in september of oktober, met wat zelfgemaakte hapjes (liefst van eigen tuin) en wat drankjes. Dit om ook op een informele basis een idee te krijgen welke behoefte er zijn on der de leden.
Dit zijn maar een paar ideeën, mogelijk zijn er nog wat meer en die zou ik dan ook graag vernemen.
Daarnaast is de tuin altijd opzoek naar vrijwilligers, die geregeld en /of incidenteel hulp kunnen bieden aan mensen, die soms (tijdelijk) in hun tuin wat hulp kunnen gebruiken. Denk ook aan, dat we zelf ook wat ouder worden en dat we zelf soms ook wat hulp kunnen gebruiken. Zo is er op onze tuin altijd wel wat klusjes die niet door iedereen veilig en goed gedaan kan worden, maar die wel moeten gebeuren zoals het vele snoeiwerk rondom de gehele tuin. Als we een paar geschikte vrijwilligers zouden kunnen krijgen, zou dit onze vereniging weer wat verder kunnen helpen. Mogelijk zouden we dan voor deze mensen mogelijk wat aparte regelingen kunnen treffen.
Andre
SAM_3118

Sneeuw

Er was weer wat sneeuwschade op de tuin. Het ging dit keer alleen over wat ingezakte netten en omgebogen groen wat het gewicht niet meer kon dragen.
De tuinen lagen er zondag 7-2 prachtig bij. De sneeuw had leuk gespeeld met hekken en netten.
Op sommige plekken was de sneeuw hoog opgewaaid. Er lag een flinke laag, die gewoon lopen onmogelijk maakte. Het was echt ploegen. Voeten hoog optillen. Zonder laarzen redde je het niet. En waar moet je nu eigenlijk lopen? Waar was dat pad nou? Waar houd de stoep op en begint de straat? Het was allemaal niet meer te zien, dus maar een beetje voorzichtig doen. Bang om te vallen was ik niet. Ten eerste was ik dik ingepakt en de sneeuw is ook een val breker. Best zacht. Of dat echt zo werkt heb ik niet uit geprobeerd. Mijn laarzen gaven goede grip.
SNEEUW
Ondanks de gure wind en sneeuw was het druk op staat. Ouders met goed ingepakte kinderen en sleetjes, hondeneigenaren met hun viervoeters en enkele langzaam rijdende auto's. In een keer een heel ander straatbeeld.
sneeuwdak
sneeuw2
bestuurgezocht

Bestuurssamenstelling


Saskia en Hanneke zijn gestopt met tuinieren. Het was niet goed meer te combineren met hun overige bezigheden, gezin en werk. Dat betekent dat ze ook niet langer deel uit kunnen maken van het bestuur.
Ze hebben de Vlashof uit de brand geholpen toen er een tekort aan bestuursleden was en daar zijn we ze heel dankbaar voor. Beide waren erg betrokken en met de nodige humor en positiviteit gingen ze de uitdagingen te lijf. Met de gevleugelde uitspraak “Het gaat om de courgette” werd de kern weer centraal gezet.

Elk jaar zijn er bestuursleden aan de beurt om af te treden. Dat betekent dat er ruimte komt voor nieuwe bestuursleden. Wil je meer betrokken zijn bij de Vlashof en mee willen draaien in het bestuur neem dan contact op met het huidige bestuur voor meer informatie. Bestuurswissels vinden meestal plaats in april.
Dit jaar is ook de voorzitter aan de beurt om af te treden. Zoals eerder gemeld is Ans ook echt van plan om af te treden en plaats te maken voor een nieuw gezicht.

Winter postelein

In veel tuinen groeit nu de winter postelein. Door sommige onkruid genoemd. Het is een heel gezonde groente met (volgens Wikepedia) de volgende voedingswaarde per 100 gram
winterpostelein
Volgens andere sites zit er nog een heleboel meer in. Zoals gewoonlijk zijn ze het niet echt met elkaar eens en staat overal wat anders. Over één ding zijn ze het wel eens. Het is een gezonde “vergeten groente”. Behalve gezond is het erg lekker, wat me ook belangrijk lijkt. Het staat zomaar overal te groeien, klaar om geplukt te worden. Het enige wat je daarna hoeft te doen is de wortels en aarde eraf halen, goed wassen en het is al klaar voor gebruik. Heerlijk als salade bij een boterham. Op internet zijn veel recepten te vinden voor de winter postelein.
MailPoet