herfst

Nieuwsbrief VTVdeVlashof

September 2020

Praatje vanuit het bestuur.

Ondanks Corona is het ons gelukt om een bestuurswissel te laten doorgaan. We hebben veel positieve reacties gehad en we heten Janneke van harte welkom. Ze heeft een ruime ervaring in financiële administratie en dat is wat de Vlashof nodig heeft.
Ramon blijft bestuurslid. Hanneke en Saskia vormen samen één bestuurslid (duo bestuursplek).
bestuur
Daarmee zitten we op 5 bestuursleden zoals de bedoeling is
Chris blijft ondersteuner.
We willen alle leden die gereageerd hebben hier hartelijk voor bedanken. Fijn dat jullie meeleven.

Zoals wellicht bekend loopt de termijn voor de voorzitter af in maart 2021. Het is dan tijd voor een nieuwe voorzitter. Belangstellende mogen zich melden bij het bestuur, dan bekijken we of we een meelooptijd kunnen realiseren.
We hebben André Rath al gevraagd of hij bestuursbelangstelling heeft. Na enig beraad heeft hij aangegeven te willen meekijken hoe het gaat in het bestuur om er eventueel later in plaats te nemen. We zijn daar heel blij mee.
Hieronder stelt André zichzelf voor.
Beste mensen,
Nadat een paar bestuursleden me, een paar maanden geleden vroegen of ik eventueel interesse had voor een mogelijke, aspirant bestuursfunctie op de “Vlashof “, heb ik enkele weken de tijd genomen om hier rustig over na te denken. Afgelopen week werd ik uitgenodigd om een bestuursvergadering bij te wonen.
Deze bijeenkomst heb ik heel positief ervaren en wil mij dan ook graag beschikbaar stellen als bestuurslid. Ik zal me eerst voorstellen.
Na mijn pensionering heb ik de tuin, zo drie jaar geleden, overgenomen van mijn schoonzoon. Ik had in het verleden al wat ervaring met wat volkstuintjes o.a. op de “Katsbogte”, maar toen die moest wijken voor wat industriële gebouwen ben ik er ook, mede door tijdsgebrek , gestopt
Ik ben geboren in Indonesië en woon nu inmiddels meer dan 65 jaar in Tilburg. Ben getrouwd, heb 4 kinderen en inmiddels 7 kleinkinderen.
Na mijn HTS opleiding kunststoftechniek, was het bedrijf waar ik in 1984 begon, enkele keren overgenomen door grote chemische bedrijven.
193
Ondanks de nodige spanningen die, elke overname te weeg bracht, bij het totale personeel, gaf het me wel een goede “inkijk” en tevens een goede leerschool in de diverse management stijlen van deze bedrijven. In deze hectische periode heb ik vele leidinggevende functies bekleed.
Ook in mijn laatste functie als Global Compounding Improvement Leader heb ik, daardoor in vele landen binnen en buiten Europa gewerkt. Dit varieerde soms van een paar weken tot enkele maanden.
Mijn laatste aanstelling was site manager (soort bedrijfsleider), bij een kunststofplaat bedrijf, in een plaatsje net onder Milaan (Italië), daar ben ik zo ongeveer anderhalf jaar gebleven voor ik daadwerkelijk met pensioen ging. Ondanks de vele taalbarrières heb ik in de afgelopen jaren, veel geleerd van de lokale mensen (elk met hun eigen cultuur en opleidingsniveau) . Nog steeds heb ik er, goede herinneringen en fijne contacten eraan overgehouden.
Ik hoop dat ik door mijn kennis en ervaring wat bij kan dragen aan de verdere opbouw van “ De Vlashof”.
André

Waterleiding lek

In augustus hebben we een lek in de waterleiding gehad wat best diep onder de grond zat. Het was opgevallen dat één plek steeds natter was dan de rest van de tuin. Het was een lastige plek tussen huisje en schutting.
doppen
Ben is gaan graven en heeft het lek gevonden. Het bleek te gaan om een gescheurde afsluitdop. Die is vervangen door een beter exemplaar wat met druk om kan gaan.
We vertellen dit vooral om iedereen te vragen op de eigen tuin alert te zijn op dit soort signalen. Loop eens om je huisje heen en langs de plekken waar waterleidingen zouden kunnen lopen. Zie je verdachte plekken, meld het dan

Egeltje

Er wonen egeltjes op onze tuinen. Eentje was er zo onhandig om in een waterputje te vallen. Gelukkig is dit tijdig ontdekt door onze altijd aanwezige Ben. Hij heeft het egeltje eruit gehaald en de vrijheid terug gegeven. Hij bleef eerst een poosje onbeweeglijk liggen en schuifelde daarna weer naar huis, richting groenstrook aan de Vlashoflaan.
Er ligt nu een steen op de put zodat er geen egel meer in kan vallen.
egel

Eikenprocessierups

Dit jaar zijn er enkele nesten van eikenprocessierupsen ontdekt op de Vlashof. De meest waren maar klein, alleen achterin de grote eikenboom die had ook grote nesten. Dat is gemeld bij de gemeente en we kregen een standaardmail als antwoord. Nog maar eens geprobeerd bij onze contactpersoon die ook de controles doet, maar die kon hierin niets betekenen.
Tot onze verrassing kregen we op 29 juli het verzoek om het bestrijdingsteam toegang te verlenen. Dat hebben we meteen geregeld waarna de bestrijding werd aangepakt. De nesten zijn weggezogen en in gesloten plastic zakken afgevoerd.
Een gesprekje met de bestrijders leerde dat het bij ons nog wel meeviel. Bij andere volkstuinen hebben ze meer en grotere nesten weggehaald.
Toch heel fijn dat we serieus zijn genomen. Niemand wil haren van de eikenprocessierups in zijn groente.
eikenprocessie

Bijenhouden alleen mét opleiding.

We hebben een wachtlijst waarop mensen staan die ook graag bijen willen houden. Onze eigen imker Jan stelt zich altijd loyaal op tegenover nieuwkomers. Het is prettig om bijen op de tuin te hebben maar wel graag de goede vriendelijke soorten. Tijdens de vorige bestuursvergadering hebben hierover overlegd hoe we dit het beste in goede banen kunnen leiden. Er is besloten dat het plaatsen van bijen kasten alleen mag na toestemming van het bestuur en na overleg met Jan. We kijken daarbij of het betreffende lid de basiscursus met succes heeft afgerond.
Als er meerdere imkers zijn verwachten we dat die samenwerken en samen overleggen. Jan de Vos is daarbij de hoofdimker.

Website

Tijdens het doorspitten van ons archief, kwamen we oude foto's tegen van ons complex. Deze foto's zijn vanaf nu te bewonderen op het inlog gedeelte van onze website.
Heeft er iemand informatie over deze foto's, dan willen we deze graag hebben
Tuin-9
tuin-20
Tuin-43

Groenstrook “oogst”.

Zomaar een opsomming van wat we bij de laatste opschoning uit de groenstrook aan de Vlashoflaan hebben gehaald.
muizen val, tuin handschoenen, vieze luiers, pvc pijpjes, blikjes, verpakkingsmateriaal, heel veel plastic en verpakkingen, prikkelijzerdraad, elektriciteit draad, binddraad, touw, stukjes net, plantenlabels, bekertjes, stukjes glas.
.

Controle gemeente

De controle van de gemeente was dit jaar vroeger dan anders. Janneke en Ans hebben hem ontvangen. De opmerkingen op het rapport waren de volgende.
  • Hagen groenstrook langs de bosrand beter snoeien en laag houden.
  • Puin en ijzer achterin opruimen.
  • Denk aan het onkruid op de paden.
  • Bomen snoeien. Denk aan de 3,5 meter grens.

Oproep tuinrand pad opschonen,

Voordat de gemeente op controle kwam hebben we de leden gevraagd om de tuinrand op te schonen. Daar is goed gehoor aan gegeven, maar helaas niet door iedereen, waardoor we daar toch weer een opmerking over kregen. Die tuinrand moet iedereen het hele jaar door netjes houden. Wie de schoen past …………!

Nestkastjes

Via de OVAT hebben we 2 gratis nestkastjes aangeboden gekregen als hulp bij het bestrijden van de eikenprocessierups. Bart heeft ze in de Reeshof opgehaald. Chris heeft ze in de bomen gehangen.
Eentje halverwege de groenstrook bij de bosrand en eentje bij de laatste tuin aan de groenstrook langs de weide.
Ans heeft de foto’s gemaakt die als tegenprestatie terug gestuurd moesten worden.
nestkastjes

Zomerstorm

Bij de zomerstorm brak bij Kees en Annie de pergola van de druivenstruik en lag het hele grasveld vol groen en hout. Het kwam op een wel heel ongelegen moment. Het werd gemeld door de attente buurman. Gelukkig waren er genoeg medetuinders die vonden dat ze ook hulp moesten bieden. Binnen 24 uur stond alles weer overeind en was de troep opgeruimd. Ze hielden er nog extra hulp aan over. Een medetuinder heeft de hele tuin onder handen genomen en het onkruid uit de hele tuin weggehaald. Mooi staaltje van “Samen zijn we de Vlashof”.
zomerstorm

Oproep

Heeft U ook nog een aardige anekdote of een ander verhaal om eens in deze nieuwsbrief te vermelden, neem contact op met de webmaster