Archief | november 2019

Update hoogspanningsleiding

Afgelopen dagen is er meer bekend geworden over de hoogspanningsmasten. Een deel uit de ontvangen mail:

Interactieve kaart
Op het grootste deel van het tracé is al duidelijk waar de hoogspanningsverbinding waarschijnlijk gaat komen, het voorkeurstracé. Hier zijn al afspraken met grondeigenaren of zijn de minste belemmeringen. Op andere delen vindt nog nader onderzoek en overleg plaats. Op de interactieve kaart (klik hier om de interactieve kaart te bekijken) is aangegeven waar verwacht wordt dat het voorkeurstracé gaat komen. Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt als er aanpassingen op het tracé zijn. Op de plaatsen waar nog geen voorkeurstracé staat is nog geen voorlopige keuze gemaakt en vindt nog overleg plaats. Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan op de kaart op ‘denk mee’. U kunt zelf een reactie plaatsen maar ook de reacties van anderen bekijken.

Aanlegmethode
Op de interactieve kaart kunt u tot in detail inzoomen en kijken welke aanlegmethode nu wordt voorzien. De aanlegmethode wordt niet vastgelegd in het bestemmingsplan en kan dus worden gewijzigd. Het uitgangspunt is open ontgraving. Dit is beter voor de transportcapaciteit van de kabel. Ook zijn de kabels dan beter te bereiken bij calamiteiten. Na de aanleg worden de verschillende grondlagen zorgvuldig teruggebracht, zodat de bovengrond weer in oude staat hersteld wordt. In sommige gevallen is het toepassen van een boring noodzakelijk of verplicht. Met een boring is tijdens de aanleg geen impact op de bovengrond. Denk aan het kruisen van wegen, spoorlijnen, ondergrondse kabel & leidingen, maar ook aan natuurgebieden of boomkwekerijen.

Dit bericht is geplaatst op 01/11/2019, in Nieuwtjes.