Archief | juli 2019

Meer nieuws omtrent hoogspanningsmasten

zoals aangegeven in de afgelopen nieuwsbrief, dat we zodra er nieuws was omtrent de hoogspanningsmasten, wij deze met jullie zouden delen.

Vandaag hebben we onderstaande mail ontvangen:

“Er is nog geen definitief tracé, maar de kans is wel reëel dat deze onder uw volkstuinen door gaat lopen. De bovengrondse verbinding wordt daarna verwijderd.

Indien de verbinding onder de volkstuinen aangelegd wordt zal deze middels een boring aangelegd worden. Dat betekent dat de kabels op een diepte van circa 10 meter komen te liggen. Met aanwezige ondergrondse kabels en leidingen wordt uiteraard rekening gehouden. Zowel tijdens de aanleg als in bedrijf zijn van de verbinding zijn er geen belemmeringen op de volkstuinen, hooguit door het bouwverkeer naar de locaties waarvandaan geboord gaat worden en de strook waar wij tijdelijk de mantelbuizen neerleggen die de grond ingetrokken worden. De werkzaamheden zullen ter hoogte van uw volkstuinen tussen de 4 en 8 weken duren.

 

Zodra we meer weten over het tracé zullen wij contact met u opnemen om het tracé en de gevolgen op de volkstuinvereniging te bespreken.”

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op 18/07/2019, in Nieuwtjes.